logo Helse Nord

Forsknings- og innovasjonskonferansen er avlyst

Den regionale forsknings- og innovasjonskonferansen som skulle vært arrangert i Bodø 3. - 4. november må avlyses.

Publisert 05.10.2022
Bakgrunn mønster

Avlysningen skyldes den økonomiske situasjonen i helseforetakene, og de sterke reiserestriksjonene som er pålagt de ansatte.

Konferansen var i utgangspunktet planlagt som et fysisk arrangement, og programmet slik det foreligger vurderes som lite egnet for streaming. 

USAM og programkomiteen vil se på mulighetene for å arrangere konferansen på et senere tidspunkt (i 2023) med et program særlig tilrettelagt for digital deltakelse. Mer informasjon om dette kommer.  

​​​Priser deles ut som planlagt

Selv om konferansen er avlyst går nominasjonsprosessen til Helse Nords forsknings- og innovasjonspris som planlagt. Frist for nominering er 3. oktober, og det vil deles ut priser som planlagt i november. 

Skjema for nominasjon til forskningsprisen (word) 

Skjema for nominasjon til innovasjonsprisen  (word)