logo Helse Nord

Forskningsmidler til deg som skal søke ekstern finansiering

Helse Nord RHF lyser også i år ut midler for forskere som skal utforme søknad til eksterne finansieringskilder. Søknadsfristen er løpende.

Publisert 19.01.2024
Kvinne med munnbind

Det kan søkes om inntil 250 000 til frikjøp og/eller drift for å utarbeide søknad til eksterne finansieringskilder.

Utlysningstekst og vurderingskriterier finner du her.

Vi minner om at det er mulig å søke prosjektetableringsstøtte kontinuerlig, fram til 9. oktober 2024. Se egen utlysning her.

Her kan du se hvilke prosjekter som ble tildelt midler gjennom denne ordningen i 2023 

Ta gjerne kontakt med sekretariatet for Helse Nords forskningsmidler for mer informasjon: forskningsmidler@unn.no