logo Helse Nord

Forskningsutlysningen 20. juni - nye kriterier for kvalitet og nytte

Den åpne utlysningen av forskningsmidler for 2017 blir publisert mandag 20. juni.

Publisert 13.06.2016
Sist oppdatert 15.03.2017
Kvinne som bruker mikroskop
Utlysningen baserer seg på endelig vedtak i USAM 6.juni, og vår nye strategi​.
 
Det er også vedtatt nye kriterier for vurdering av kvalitet og nytte. Disse er utarbeidet i en nasjonal arbeidsgruppe, og innføres av alle regioner i sine utlysninger. Til en viss grad dekker de våre tidligere kvalitet- og relevanskriterier, men de er revidert og innebærer noen nye elementer. Søkere kan allerede nå forberede framstillingen av sine søknader ut fra dette.
 
Alle krav, søknadstyper, komplett søknadsveileder og eSøknadsskjema kommer i utlysningen 20.juni.
 
Følgende vil gjelde for 2017:
  1. Vurdering av kvalitet og forventet nytte i prosjektsøknader om forskningsmidler utføres av​ samme vurderingskomite med fagfellemedlemmer.
  2. Likestilling av vurderingen av kvalitet og forventet nytte gjennomføres ved implementering av det foreslåtte kriteriesettet, der kvalitet og nytte har en oppløsning på fem kriterier hver. Kriteriene vektes likt.
  3. Forventet nytte skal også beskrives i eget felt i eSøknad, ut fra følgende hjelpetekst: «Gi en kort redegjørelse for prosjektets betydning/nytteverdi for pasientbehandling på kort eller lang sikt og /eller sykdomsforebygging og/eller helsetjenestens organisering og kvalitet. Beskriv spesielt hvem forskningen vil ha betydning for og hvordan resultatene fra arbeidet kan komme til nytte.»
 
USAM har også vedtatt at det settes samlet karakter for søknaden, ut fra en karakter for kvalitet og en for nytte. Søknader med karakter 2,9 eller lavere - på en skala fra 0 til 5 - enten på kvalitet eller nytte rangeres ikke.