logo Helse Nord

Forsvarets helikopter blir i Kirkenes til 15. april

Forsvarets Bell-helikopter, som inngår i luftambulanseberedskapen, blir i Kirkenes til 15. april.

Publisert 15.02.2020
Sist oppdatert 10.03.2020
Bell-helikopter fra Forsvaret. Foto: Ole Sverre Haugli

De regionale helseforetakene fikk 3. januar i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å arbeide for en løsning som kunne erstatte Forsvarets helikopter i Kirkenes før 15. april. Det har vært hentet inn tilbud fra sivile operatører, og risiko i tjenesten ved et bytte er kartlagt og vurdert.

På bakgrunn av dette er konklusjonen fra de fire regionale helseforetakene at de ikke kan tilrå et operatørbytte nå. De sender en stor takk til Forsvaret for hjelpen de bidrar med.

Vær og mørke

– Etter grundige faglige vurderinger, har vi konkludert med at vi ønsker at Forsvarets helikopter skal ivareta oppdraget fram til 15. april. Det er blant annet knyttet til risikoen ved et operatørbytte på denne årstiden, hvor vinterværet og mørket gjør det ekstra utfordrende, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine Lofthus, på vegne av direktørene i de regionale helseforetakene.

Prosedyrene for bruk av helikopteret i samspill med den øvrige helsetjenesten er godt etablert. Etter en helhetsvurdering anses det som lite hensiktsmessig å bytte operatør midt i perioden.

– En sivil operatør kunne avløst Forsvaret og videreført tjenesten fram til 15. april. Operative og medisinske forhold gjør at vi totalt sett vurderer det best at tjenesten beholder det helikopteret som nå er inne, sier Lofthus.

De fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene har tatt beslutningen samlet, og helse- og omsorgsministeren er innforstått med den. 

Tas ut etter 15. april

Uro rundt stabilitet i ambulanseflytjenesten har skapt usikkerhet, særlig i Finnmark, om tilgjengelig luftambulanseberedskap. Derfor ble Forsvarets helikopter stasjonert i Kirkenes som en ekstra ressurs.

Planen er at helikopteret stasjonert i Kirkenes tas ut av tjenesten 15. april og at de ordinære ressursene løser behovet for luftambulanse.

Luftambulansetjenesten HF forventer at Babcock Scandinavian AirAmbulance AS vil levere den avtalte beredskapen i dagens kontrakt før Forsvaret avslutter sitt engasjement i Kirkenes. Babcock har ansatt og trent opp styrmenn og kapteiner som vil få fast base i Alta og Kirkenes. Dette vil skape mer forutsigbar beredskap innen kort tid, ifølge selskapet. I tillegg sjekkes det nå ut piloter for kortbane for å bemanne det svenske ekstraflyet som ved behov brukes for å styrke beredskapen, særlig i Finnmark.

Vurderer permanent

Helse Nord gjør en vurdering av behovet for et permanent ambulansehelikopter i Kirkenes. Gitt en anbefaling om å etablere en permanent base for ambulansehelikopter i Kirkenes, vil det ikke være mulig å ha denne på plass til 15. april. I denne saken har det vist seg vanskelig å etablere en sivil tjeneste over en lang periode uten at det går på bekostning av øvrig beredskap.

Kontakt

For øvrige spørsmål, kan media ta kontakt med kommunikasjonsdirektør i Helse Nord RHF, Anne May Knudsen, tlf. 975 92 815.