logo Helse Nord

Fratrer fra styret i Helse Nord RHF

Ansatterepresentant i styret i Helse Nord RHF, Fredrik Sund, går ut av styret. Inn kommer vararepresentant Ann-Mari Jenssen.

Publisert 01.09.2021
Sist oppdatert 03.09.2021

​Styret i Helse Nord RHF består av medlemmer som er oppnevnt av departementet, og representanter som er valgt av de ansatte.

Fredrik Sund har sittet i styret som ansatterepresentant, men skal nå vikariere som klinikkleder for kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken i UNN. Han fratrer derfor fra styret da den nye stillingen ikke er forenlig med det å være ansatterepresentant i styret.

Vararepresentant Ann-Mari Jenssen tar over Sunds plass i styret fram til de ansatte skal velge sine representanter i 2022.

Jenssen er frikjøpt som konserntillitsvalgt i Helse Nord for YS Helse.

Se medlemmer og les mer om styret i Helse Nord