logo Helse Nord

– Ja, vi trenger flere hybridleger

– Ledelse og teknologi inn i utdanningen av leger og andre helsearbeidere, skriver Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev.

Publisert 13.04.2018
Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord

Og sykehusene vil ha behov for leger som kan noe mer enn bare medisin. Derav uttrykket hybridlege. Denne utviklingen er allerede her. Den gjelder de fleste yrkesgrupper som arbeider omkring og nært pasienten. Noe av kompetansen må vi skaffe oss ved at nye yrkesgrupper introduseres i helsetjenesten.

Men viktigst blir å kvalifisere leger, sykepleiere og andre som er de mest sentrale omkring pasienten. Kan vi unngå flere kokker er det bra!

Ledelse, teknologi og digitalisering

Mjåset peker særlig på områdene e-helse og ledelse som sentrale for legene å skaffe seg mer kompetanse i. Det skjer fordi oppgavene legene eksponeres for og blir del i, krever ledelseskunnskap og ferdigheter og det krever innsikt i teknologi og digitalisering. 

Det er bra at en slik nødvendig utvikling erkjennes  og adresseres. Det er i høyeste grad  en tydelig utfordring til oss som eiere og ansvarlig for spesialisthelsetjenesten. 

For det første må ledelse og teknologi inn i utdanningen av leger og andre helsearbeidere. 


Nye fag inn i utdanningen

Sett fra mitt ståsted er det to hovedstrategier for å møte behovet for ny kompetanse hos helsearbeiderne. 

For det første må ledelse og teknologi inn i utdanningen av leger og andre helsearbeidere. Oppgavene blir stadig mer komplekse, stadig flere er involvert i et pasientforløp, ressurser skal prioriteres og planlegging må skje. Teknologien «flommer» inn over oss. Det gjelder ikt og medisinsk teknologi. Arbeidshverdagen digitaliseres.

Dette krever også en økt forståelse for sammenhengen mellom pasientbehandling, organisering, ledelse, logistikk og teknologi.  Å få plass til nye fagområder i etablerte og dels konservative utdanninger er erfaringsmessig vanskelig. Men det er nødvendig. 

Her må vi ha en mer målrettet dialog mellom ledelsen i helsetjenesten og ledelsen ved utdanningene for leger og sykepleiere.

Skreddersydde kvalifiseringsprogram

For det andre peker pilen på oss som ansvarlig for tjenestene. På ledelsesområdet er det mange aktiviteter i gang. I nord har vi vår egen masterutdanning i helseledelse.

Mange ledere i sykehusene har tatt nasjonal topplederutdanning. Det er startet opp et program som skal rekruttere yngre medarbeidere inn i ledelse. Her har vi imidlertid enda mer å hente. På e-helseområdet er et masterprogram i Tromsø. For øvrig er det på teknologi og digitaliseringsområdet, i alle fall i nord, lengre mellom de gode eksemplene på kortere og praksisnære utdanningstilbud for medarbeidere i helsetjenesten. 

En hovedstrategi kan være å  utvikle skreddersydde kvalifiseringsprogram eksempelvis innen teknologi og digitalisering.

Det er positivt at legeforeningen, så tydelig, signaliserer erkjennelse og engasjement for at det trengs tilleggskompetanse på fagområder som er helt avgjørende for moderne sykehusdrift.

 

Her har vi noe å snakke om 

De utviklingstrekk Christer Mjåset setter ord på er i stor grad overlappende med de utfordringer vi allerede står midt oppe i. Det er positivt at legeforeningen, så tydelig, signaliserer erkjennelse og engasjement for at det trengs tilleggskompetanse på fagområder som er helt avgjørende for moderne sykehusdrift.  Her har vi noe å snakke om!

God helg.

Lars Vorland,
administrerende direktør i Helse Nord

Les tidligere fredagsbrev