logo Helse Nord

Best på innkjøp – et hårete mål?

Vi kan ikke fortsette å gjøre det på «vår måte» på innkjøpsområdet. Vi må ha som mål å bli best i Norge på å redusere innkjøpskostnadene, skriver Lars Vorland i ukens fredagsbrev.

Publisert 26.01.2018
Sist oppdatert 16.02.2018
I arbeidet med Utviklingsplan2035 blir det helt tydelig at Helse Nord må rigges for økt pasientbehandling fram mot 2035. Årsakene er enkle. Mange eldre betyr økte behov for sykehustjenester, muligheter for å gjøre mer for flere det samme. Det vil, uansett robotisering og digitalisering, også måtte bli flere hender. Storsamfunnet må bruke mere penger på helsetjenester. 

Flere hundre millioner

Effektivisering vil ubønnhørlig være nødvendig. Innkjøp er et område som lyser mot oss der vi kan gjøre svært mye. Helse Nord er i dag best på å bruke nasjonale innkjøpsavtaler. Vi er imidlertid ikke på pallen, der det betyr mest, bruk av regionale avtaler. Vi gjør innkjøp for nærmere fem milliarder hvert år. Et forsiktig estimat er å  redusere kostnadene med 20%. Det betyr hundrevis av millioner kroner. 

Solidaritet

Som ledelse skal vi tilrettelegge systemer som gjør at det blir lett og eneste mulighet å gjøre innkjøp via avtalene. Jeg kan love at dette vil vi snakke om i alle de sammenhenger det er mulig. Ledere må være forberedt på at dette vil bli etterspurt.  Folk med ansvar for innkjøp må bruke myndigheten til å si nei når noen ikke vil bruke inngåtte avtaler eller gjøre ting på sin måte. Vi må i mye større grad gjøres felles innkjøp mellom helseforetak. Å bruke innkjøpsavtalene, sørge for et innkjøp til rett pris er å vise solidaritet med våre kolleger. 

Vi må i mye større grad gjøres felles innkjøp mellom helseforetak

Lars Vorland

Hvem kan vi samarbeide med?

Her kan også enkeltmedarbeidere gjøre en stor forskjell uten å løpe en millimeter raskere. De første tankene som må gå gjennom hodet til folk når et innkjøp skal gjøres er: Finnes det regionale avtaler som kan brukes? Kan vi samarbeide med andre om dette innkjøpet? Hvem kan hjelpe meg slik at vi får det vi trenger til lavest mulig kostnad?  Å få dette til å gjennomsyre hele organisasjonen er en formidabel jobb, men det er mulig. Når andre får det til holder det ikke å si at vi er så spesielle, at «vi må gjøre det på vår måte». 

Best i landet

Jeg er ingen stor  tilhenger av konkurranse i helsetjenesten, men på dette området synes jeg vi skal delta i norgesmesterskapet. Ambisjonen må være å bli best i landet i løpet av fire år. Dette greier vi hvis vi vil. Jeg kan love dere, i solidaritet med nordlendingen,  mindre frihet for den enkelte på innkjøpsområdet framover, men jeg kan også love dere at gjør vi jobben sammen så gagner det hele Helse Nord. 

God helg.