logo Helse Nord

Bruk stemmeretten din!

Norge er et av verdens fremste demokratier med tillit mellom befolkning og myndigheter. Når vi bruker stemmeretten bidrar vi til at politikk har forankring i folkeviljen og styrke demokratiet, skriver Lars Vorland i denne ukens Fredagsbrev. 

Publisert 08.09.2017
Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord
Vi er inne i sluttspurten på valgkampen. Den har vart lenge, vil noen si, og den har handlet om mye forskjellig. Alt fra viktige politiske saker og store retningsvalg til enkeltkandidaters opptreden og private disposisjoner. Ikke alt har gjort oss klokere og bedre skodd for å gjøre vårt valg. 

Slik er en valgkamp i moderne tid. Det er både innhold og underholdning. Ser en stort på det er det lite av det som har foregått som kan karakteriseres som irrelevant og uten betydning.

De store helsespørsmålene
Helse har som alltid vært tema i valgkampen uten at det er de store prioriteringsspørsmålene som har dominert. 

Vi vet at den eldre andelen av befolkningen nå for alvor begynner å stige og det vil øke etterspørselen etter helsetjenester. Dette fører til et økt ressursbehov og prioriteringsproblemstillingene vil bli satt på dagsorden på en tydeligere måte. 

Her har også politikerne en rolle. Dette er for vanskelig og for viktig til at fagfolkene skal håndtere det alene. Hvordan vi skal løse dette har ikke i særlig grad vært på dagsorden.  Det samme gjelder hvordan vi bedre skal kunne forebygge en rekke livsstilsykdommer.

Som alltid er det kreft som får størst oppmerksomhet. Det er det mulig å forstå. Det er alvorlig sykdom og stadig nye muligheter er tilgjengelig for mindre grupper. De mulighetene skal vi selvfølgelig gripe, men det er et faktum at pengene ikke er uendelige og at økt ressursbruk både fører til behov for mer effektivisering og behov for prioritering av hvem skal få. 

Forebygging av selvmord

Det er et stort tankekors at vi som samfunn ikke i større grad har forebygging av selvmord på dagsorden. Det tar minst tre ganger så mange liv som trafikken (hvor vi har gjort store framskritt) og det handler ofte om unge mennesker med mange ulevde år foran seg. Så skal det sies at årsakene til selvmord er komplekse og at det ofte kan være vanskelig å vite hva som skulle vært gjort. 

Det er allikevel hevet over tvil at økt oppmerksomhet i den offentlige debatt er stedet å begynne. Som et tankeeksperiment; hva ville skjedd hvis oppmerksomheten om selvmord hadde vært i nærheten av alt som skrives om nye medikamenter i kreftbehandlingen?

"Det er et stort tankekors at vi som samfunn ikke i større grad har forebygging av selvmord på dagsorden" 


En rett vi har og en plikt vi burde ta?

Så vet vi at det er mange politikkområder som har like så stor betydning for helsen vår som helsetjenesten. Skole, arbeidsmarked, boligpolitikk og satsing på tryggere veier. For å nevne noen. 

En god samfunnsutvikling krever en bred pakke av politikk, satsing på enkeltsaker er ikke nok. Det er sannelig ikke lett å bestemme seg, men det aller viktigste er at vi bruker stemmeretten vår. 

Slik viser vi hvilken retning vi mener samfunnet skal utvikle seg totalt sett. Det er en rett vi har, men er det ikke også en plikt vi burde ta? Derfor er det min sterke oppfordring til alle medarbeidere i Helse Nord. Bruk stemmeretten din. 

Godt valg.

Lars Vorland
administrerende direktør i Helse Nord RHF

Fredagsbrevet (arkiv)