logo Helse Nord

Brukere med virkning

Vi kan bli mer bevisst på hva vi vil med brukermedvirkningen og slik skape enda bedre tjenester, skriver Lars Vorland i uken fredagsbrev.

Publisert 18.10.2019
Sist oppdatert 01.03.2023
Lars Vorland

Denne uken ble Regional brukerkonferanse gjennomført med over 60 deltakere fra organisasjoner, ungdomsråd og brukerråd i Nord-Norge.  Her fikk Inga Karlsen (85) fra Tysfjord årets brukerpris. Jeg benytter også anledningen til å gratulere. Hun har engasjert seg på en rekke områder og er en svært fortjent vinner av prisen.   

Foregår på flere nivå

Brukermedvirkning er en demokratisering av helsetjenesten. Det foregår på individnivå, der tjenestene utvikles og på overordnet beslutningsnivå. Pasientenes erfaringer og kunnskap tas i bruk i utvikling av system og møte med fagfolk. Det har sin egen verdi i behandlingssituasjonen og det forbedrer tjenesten. Brukermedvirkningen er organisert med egne brukerutvalg og ungdomsråd. I arbeidet med utvikling av tjenestene involveres pasientene i arbeidsgrupper og forbedringsprosjekter. Dette er bra, men jeg tror vi kan bli enda bedre. 

Hva vil vi med brukermedvirkningen?

Tiden er inne til å bli enda mer bevisst på hva vi vil med brukermedvirkningen. Spørsmål vi bør stille oss er: Hvordan skal vi ta brukermedvirkningen videre? Handler dette først og fremst om å oppfylle formelle krav eller vil vi at den den skal gjøre en forskjell og forandre tjenestene? Vil vi at brukermedvirkningen skal ha innflytelse på prioriteringer og hva vi setter på dagsorden? Hvordan kan vi utfordre oss selv, som ledelse og fagfolk, for å spille mer på lag med brukerne? Ved å stille disse, og mange andre spørsmål, utfordrer vi oss selv. Vi utfordrer sterke krefter i spesialisthelsetjenesten fordi det ikke alltid er slik at det de faglige miljøer vil ha gjort, nødvendigvis er det som gavner pasientene mest. 

Hvordan kan vi utfordre oss selv, som ledelse og fagfolk, for å spille mer på lag med brukerne?


Danielle fra ungdomsrådet på Nordlandssykehuset

«Ha en klar ide om rollen til brukerrepresentanten. Sørg for at vi har reell påvirkningskraft og vær bevisst på maktforholdene ved møtebordet. Dere kjenner hverandre, er mange flere og snakker samme språk. Husk kompetansen vår, og legg til rette for at vi kan dele den», sier Danielle (18), medlem av ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset. Det er helt i tråd med helseminister Bent Høies mål om at «Ingen beslutninger skal tas om meg – uten meg». Dette er tydelige meldinger til oss som system. De kan vi ha som utgangspunkt når vi skal ta brukermedvirkningen et steg videre for å få «brukere med virkning». Det er jo det vi vil ha.  


God helg.


Lars Vorland