logo Helse Nord

Brukere og team av fagfolk skaper forbedringer

– Pasientenes erfaringer og råd og presentasjon av gode forbedringsprosjekter fra helsetjenesten var svært inspirerende på Pasientsikkerhetskonferansen, skriver adm.dir. Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev. 

Publisert 23.09.2016
Sist oppdatert 15.03.2017
Lars Vorland
​Den niende nasjonale pasientsikkerhetskonferansen samlet over 400 deltakere i Tromsø denne uken. Interessen og engasjementet for pasientsikkerhet er blitt stor. Det har ikke alltid vært en selvfølge. Det er ikke så mange år siden uheldige hendelser ble omtalt som tilfeldigheter i et ganske perfekt system. Slik er det ikke lenger. Nå oppfattes svikt og uønskede hendelser som et systemproblem og det tas på stort alvor nasjonalt og internasjonalt. Det skulle også bare mangle. Trygghet når en kommer i kontakt med helsetjenesten forventer vi.

Pasientenes råd og erfaringer

​Jeg sitter igjen med to sterke hovedinntrykk etter årets konferanse. Det første er hvor viktig de erfaringer og råd representanter for brukerne gir oss. Det er ingen tvil om at de ser og opplever ting vi som arbeider i tjenesten ikke alltid ser. Perspektivene er forskjellige. Særlig betydde det mye å oppleve PsykiskHelse proffene fra Forandringsfabrikken. Deres sterke argumentasjon for hvorfor kommunikasjon er avgjørende i møte med mennesker kan vi ikke høre for ofte.  Personvern og trygg behandling av informasjon kan være avgjørende for at barn skal få tillit til tjenesten. Derfor må det også vurderes hvilken informasjon som skal formidles til foresatte.  Og til slutt, betydningen av å bli møtt med kjærlighet og gi kjærlighet gjør livet rikere både for den som gir og får. 

Løft i lag gir forbedring

Forbedringsarbeid handler om teamarbeid der en rekke faggrupper og mennesker må involveres. Det fikk vi så tydelig demonstrert når slagprosjekt fra Sykehuset Telemark, sepsisprosjekt fra Helse Nord-Trøndelag og fødeprosjekt fra Helse Bergen og Haukeland universitetssykehus ble presentert. Alle disse eksemplene som representerte tydelige forbedringer av tilbudet til pasientene og dels kunne være livreddende, involverte medarbeidere fra mange ulike faggrupper i forbedringsarbeidet. Systematisk arbeid er helt gjennomgående både i utvikling av tiltak og i det daglige forbedringsarbeidet. Her er det ikke nok bare med flinke enkeltpersoner, det er teamarbeidet som nytter. Så ser vi samtidig  nytten og nødvendigheten av at ledelse og enkeltpersoner går i front og bidrar til å skape engasjement og entusiasme. Til slutt er forbedringsarbeid et lederansvar.

God helg!

Lars Vorland
administrerende direktør
Helse Nord RHF​​