logo Helse Nord

Dagens Medisin – hvor går veien videre?

Jeg ønsker meg et Dagens Medisin som setter samhandling og ledelse på dagsorden og bringer tverrfaglige perspektiver inn i debatten, skriver Lars Vorland i ukens fredagsbrev.

Publisert 09.11.2018
Annenhver fredag skriver Lars Vorland fredagsbrev om aktuelle tema som opptar ham.
Avisen Dagens Medisin, som denne uken har markert 20-årsjubileum, har fått oppslutning ved å være relevant. Medarbeidere som kan sine saker, faglig sterk håndtering av stoffet og en presentasjonsform som gjør tungt innhold lett tilgjengelig, har skapt en avis av betydning både for politikk og tjeneste. 

Medisinske suksesser

Hva har så skjedd i de 20 årene Dagens Medisin har eksistert. Levealderen har økt med fem år for menn og fire år for kvinner. Det har skjedd store forskningsmessige gjennombrudd som Moser-ekteparets oppdagelse av stedssansen, kartleggingen av det menneskelige genom, immunterapiens inntog og suksess i kreftbehandling, og sterkt forbedret behandling av hjerteinfarkt, for å nevne noe.  Perioden har også vært preget av opptrappingsplanen for psykisk helsevern, gjennomføring av foretaksreformen, røykeloven, arbeidet med å bedre helsetjenestens tilbud til de som «sitter nederst ved bordet», samhandlingsreformen og den gylne regel. I tillegg har IKT blitt et mye mer betydningsfullt område, og de siste årene har Beslutningsforum og innføring av nye legemidler blitt viet stor spalteplass i Dagens Medisin. 

For meg er det tre tema jeg mener også må prege Dagens Medisin fremover dersom de har som mål å prege dagsorden.

 

Ledelse, teknologi og samhandling

Dette er på mange områder historiene om store suksesser. Samtidig er vi ikke i mål. Det er fortsatt mye som skal forbedres. Alt tyder på at vi må få mer igjen for pengene som brukes. Helseministeren er helt tydelig på at det må gå raskere å gjennomføre endringer og ta i bruk nye måter å løse oppgavene på. 

For meg er det tre tema jeg mener også må prege Dagens Medisin fremover dersom de har som mål å prege dagsorden. Det er samhandling, ledelse og teknologi. Samhandling fordi her ligger muligheten for bedre tjenester til folk med store behov. Samhandling handler også om overgangene mellom nivåer og enheter der svikten ofte skjer. Ledelse fordi helsetjenesten blir stadig mer kompleks, de fleste av oss «ser» ikke mye mer enn det vi selv jobber med og fordi vi må håndtere en situasjon med færre ressurser. Teknologi i alle sine fasetter fordi det vil endre helsetjenesten og fordi vi har sjanse til å til å styre utviklingen, gjøre pasienten mer aktiv, distribuere kunnskap og behandling og bedre kvaliteten. 

Tverrfaglige perspektiver

Skal Dagens Medisin fortsette sin suksess må de være på de dagsaktuelle hendelser, vise oss utviklingen i helsetjenesten og stille kritiske spørsmål. Jeg ønsker meg også et Dagens Medisin som går ut over det rasjonelle medisinske perspektivet.  Medisinen kan bidra til mye og vil alltid være sentral, men vi har ikke løsningen på alle spørsmål. Tverrfaglighet er helt nødvendig både i pasientbehandlingen og for å ta helsetjenesten videre. I samhandling og ledelse har andre perspektiv enn det medisinske svært mye å bidra med. Vi løser ikke samhandlingsutfordringene med rasjonelle faglige argumenter langs kjente hierarkiske strukturer og ansvarslinjer. Her kan Dagens Medisin, sammen med mange andre krefter, gjøre en forskjell.

God helg!

Lars Vorland
administrerende direktør
Helse Nord RHF