logo Helse Nord

Det finnes flere svar

Mandatet for arbeidet med kirurgisk akuttberedskap og stedlig ledelse er klart. Det er nødvendig med en prosess som sikrer god medvirkning fordi det finnes ikke bare ett riktig svar, skriver adm.dir. Lars Vorland i ukens Fredagsbrev.

Publisert 08.07.2016
Sist oppdatert 15.03.2017
​Mange av de spørsmål vi holder på med handler om organisering. Det kan gjelde hvor behandlingstilbud skal lokaliseres, det kan dreie seg om organisering av stabs- og støttetjenester eller det kan være hvordan lederstrukturer skal være. Fellesnevneren for slike problemstillinger er at det svært sjelden finnes et fasitsvar som det er mulig å regne seg fram til. Dette er ikke matematikk!  I de fleste sammenhenger finnes det faglig kunnskap som er del av vurderingene, men nesten alltid må det legges en porsjon skjønn på toppen. Det gjør at folk, ikke minst med basis i ulik geografisk eller organisatorisk plassering, kommer til forskjellige konklusjoner. Ingen har rett eller feil, men det må treffes beslutninger, og de må gjøres av det nivå som har ansvar for problemstillingen.

​Lokale meninger må fram

Nettopp i slike sammenhenger er det at måten vi gjennomfører utredninger og prosesser på, er helt avgjørende for hvordan vi skal kunne få gjennomført og leve med beslutningene. Berørte interesser skal involveres og høres ikke minst i spørsmål som handler om offentlige velferdstjenester av største betydning for folk. De fleste av oss vet hvordan vi ville reagert dersom viktige spørsmål i vårt lokalsamfunn ble vurdert uten at «våre representanter» var involvert og våre meninger kom fram. 

Åpne og inkluderende prosesser

I mandatet for utredningen av kirurgisk akuttberedskap og st​edlig ledelse er behovet for gode prosesser, medvirkning og god informasjon understreket. Helseforetakene har ansvar for å gjennomføre arbeidet og det skal gjøres på en slik måte at ledelsen kan ta ansvar for det. Samtidig er det viktig at medvirkningen skjer på en noenlunde lik måte. Helse Nord skal stå for åpne og inkluderende prosesser. Det har nordlendingene krav på.

Fortsatt god sommer.

Lars Vorland
Administrerende direktør
Helse Nord RHF​