logo Helse Nord

En enklere hverdag med digital teknologi

På hvilken måte er digitale tjenester bra for pasientene og de ansatte ved sykehusene? Det skriver Lars Vorland om i denne ukens fredagsbrev

Publisert 10.06.2016
Sist oppdatert 15.03.2017

​Digital teknologi har på mange områder gitt oss en enklere hverdag. 

Sykehusene kommer etter med bedre tjenester for pasientene, økt selvbestemmelse og mer effektiv ressursbruk.

Vi har i dag store utfordringer med kommunikasjon mellom sykehus og pasient i et behandlingsforløp. Det gjelder bl.a. innkallingsrutiner og gjennomføring av innsjekk og utsjekk på sykehuset. 

Det er behov for å gjøre tilbudet til pasientene bedre. Vi må ta i bruk løsninger som viser at vi er i 2016. 

Dette må det da være enkelt å gjøre noe med vil mange si. Lignende problemer og prosesser er jo løst i andre virksomheter. Fly og bank er relevante eksempler. 

Ja det er riktig. Ingen av oss ønsker oss jo tilbake til tiden (noen av oss husker) hvor vi stod i lange innsjekkingskøer på flyplassene eller ventet i bankkø. Og har vi spesielle problemer får vi jo hjelp.

Timeavtaler, varsling, innsjekk og utsjekk

10. desember i fjor åpnet helseminister Bent Høie muligheten for at pasientene i Helse Nord  kunne lese sin journal hjemme i egen stue.

Prosjektet digitale pasienttjenester i nord skal ta denne utviklingen videre.

Nordlandssykehuset har allerede tatt i bruk automatisk innsjekking med godt resultat og i Helse Nord er vi i full gang med planlegging av nye digitale pasienttjenester. 

Vi kommer i løpet av de neste årene med nye tjenester på områdene booking av timeavtaler, bedre varslingssystemer, bedre brevløsninger med digitalisert informasjon og til slutt digital innsjekk og utsjekk.

Tar hensyn til reisetider

Et eksempel på en ny tjeneste, som løser problemer for mange, er automatisk oppsett av timeavtale.  

En kontormedarbeider kan i dag bruke timer på å koordinere en timeavtale når en pasient skal gjøre mange undersøkelser på sykehuset i løpet av en dag. 

Her skal vi få løsninger som tar hensyn til at pasienten skal på laboratoriet for å ta prøver og ta et røntgenbilde før legekonsultasjonen. I tillegg skal vedkommende komme med toget fra Saltdal om morgenen og hjem igjen om ettermiddagen. 

Alle disse forutsetningene er det mulig å legge i bunnen av en slik løsning og få en automatisk generert time. Slik vil pasienten få timer  tilpasset sin situasjon og sykehuset får brukt timene på en god måte.

Bra for pasienter og medarbeidere

Arbeidet med utvikling av nye løsninger foregår i tett samspill med medarbeiderne som gjør disse oppgavene i dag. 

Responsen er unison. Dette vil vi – dette er bra for pasientene, det er bra for medarbeiderne og det er bra for organisasjonen. 

Digital teknologi gjør det mulig. Den må vi ta i bruk.  

I et moderne samfunn er det en selvfølge at teknologien skal brukes til å gjøre hverdagen enklere for folk og når det kan bidra til effektivisering samtidig, er det bare å gjøre det.

God helg!

Lars Vorland
administrerende direktør
Helse Nord RHF​