logo Helse Nord

En spesiell uke

Det var ikke bare enkelt å skulle åpne årets pasientsikkerhetskonferanse i lys av det som har hendt den siste uken, skriver adm. direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland, i fredagsbrevet.

Publisert 16.02.2018
Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord
Da jeg åpnet den regionale pasientsikkerhetskonferansen vår denne uken var mange i salen spente på hva jeg kom til å si. Det var ikke bare lett å skulle snakke om pasientsikkerhet og arbeidsmiljø i lys av den siste ukens hendelser. 

Uken har vært krevende for Helse Nord, og spesielt medarbeiderne på UNN. Når en toppleder, styreleder og nestleder i styret slutter på den måten som dessverre her har skjedd, preger det mange. 

Å føle usikkerhet
Jeg forstår at noen medarbeidere kan føle usikkerhet for hva som egentlig foregår i Helse Nord og også stille spørsmål ved samarbeidet i regionen. Usikkerhet er ikke et godt utgangspunkt for godt arbeidsmiljø.

Det er mange meninger om måten fratredelsene skjedde på. Debatten har bølget frem og tilbake i mediene. Jeg har vært tydelig i min mening i de intervjuene jeg har gitt. 

Ikke plass til to universitetssykehus

Det er viktig for meg å si til ansatte på UNN og til ansatte i våre andre sykehus i landsdelen: Nord-Norge er stort, men samtidig lite. Vi er få mennesker. UNN er landsdelens eneste universitetssykehus, og det skal UNN fortsatt være. De debattanter som påstår at Helse Nord RHF holder på å bygge ned UNN for å få to universitetssykehus i landsdelen tar rett og slett feil. 

UNN er landsdelens eneste universitetssykehus, og det skal UNN fortsatt være

Lars Vorland


Det er ikke plass til to universitetssykehus i Nord-Norge. Det er det ikke nok pasienter til. Dette garanterer jeg at alle ledere på toppnivå i hele foretaksgruppen vet, og det støtter de. Jeg kan forsikre om at vi i Helse Nord RHF, vi som eier UNN, ikke vil endre kurs.

Pasientene er avhengig av at vi samarbeider

En av våre fremste fordeler i Helse Nord er at vi er store, men samtidig små. Vi er den største arbeidsgiveren i Nord-Norge, og den organisasjonen som er mest avhengig av hverandre – samarbeid mellom sykehus – for å kunne gi pasienten et så godt helsetilbud som vi gjør. 

I en så stor organisasjon vil vi oppleve rystelser som vi har gjort denne uken. Når landsdelen på andre områder sliter med å få til samarbeid, må vi i helsetjenesten fortsette å vise at vi får det til – også under og etter slike situasjoner som dette. Vi blir nå satt på en virkelig prøve om hvordan vi kommer oss ut av det som av noen vil oppleves som en slik krise.

Den viktige medarbeiderundersøkelsen
I disse dager gjennomfører vi medarbeiderundersøkelsen ForBedring. Her undersøkes pasientsikkerhetskulturen og arbeidsmiljøet. Et godt arbeidsmiljø er en viktig faktor for god pasientsikkerhet. Det var et hovedtema på den regionale pasientsikkerhetskonferansen.

Tidligere undersøkelser har vist at vi i stor grad trives på jobb og at vi alt i alt har et godt arbeidsmiljø. Den viser også at det må gjøres forbedringer. Medarbeiderundersøkelsene er et viktig verktøy for å gjøre organisasjonen bedre. 

Jeg oppfordrer derfor alle til å si sin mening i årets undersøkelse. 

Vi må lære av våre feil
Pasientsikkerhet handler om at ingen mennesker er ufeilbarlige. Pasientsikkerhet handler om å ha åpenhet om feil, for å lære av dem til å bli bedre. Det er en viktig erkjennelse. 

Essensen i pasientsikkerhetsarbeidet er noe jeg mener er det viktigste for å tåle kriser og å lykkes i sykehusene: Vi må være åpne og stå i det. Og vi må forbedre oss sammen.

Jeg ønsker dere alle god helg!

Lars Vorland,
administrerende direktør i Helse Nord

Les tidligere fredagsbrev