logo Helse Nord

Fredagsbrevet uke 33

Ingen tjeneste kan oppfatte seg som god uten at den grunnleggende respekt for andre mennesker er fundamentet og at våre verdier kvalitet, trygghet og respekt ivaretas, skriver adm. dir Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev. 

Publisert 19.08.2016
Sist oppdatert 23.11.2018
Denne uken ble Sivilombudsmannens foreløpige rapport fra besøk på flere enheter ved psykiatrisk avdeling UNN Tromsø kjent. Formålet var å undersøke situasjonen for personer som er fratatt friheten, slik enkelte blir innen psykisk helsevern. 

Selv om rapporten ikke er endelig, så er det avdekket alvorlige og uvanlige hendelser som må følges opp. 

Enkelte av de funn som er rapportert er ikke forenlig med de krav vi må stille til oss selv og de tjenester vi skal gi. UNN i første omgang, og Helse Nord RHF, vil følge dette opp. Denne situasjonen gir meg også en anledning til å understreke hvor viktig det verdimessige fundamentet er for vår virksomhet.

Kunnskap og ferdigheter nødvendig, men ikke nok

Mye av det vi holder på med og den behandling pasienter får,​​ krever medarbeidere med omfattende kunnskaper og fremragende ferdigheter. Dette er en forutsetning for å kunne gjøre jobben, og vi tar det nesten som en selvfølge at det er slik. 

Men, som i andre sammenhenger, er det noe enda mer grunnleggende som må være på plass før kunnskap og ferdigheter, nemlig respekten for det enkelte menneske og sikringen av verdiene trygghet, kvalitet og respekt. 

I et moderne og høyteknologisk samfunn kan det  virke som kunnskapen og teknologien er kvalitetsstemplet på det vi gjør. Ja, det er viktig, men mest grunnleggende er nå, som til alle tider, vår respekt for andre. Ingen kan vurdere sin egen virksomhet som god uten at dette er på plass. 

Ledelsen har ansvar for kulturer

Som ledelse har vi ansvar for å sikre ressurser og legge til rette for at folk får jobben gjort. Viktigst av alt er at ledere på alle nivåer har ansvar for å utvikle kulturer som sikrer at pasienter blir behandlet med respekt og at måten vi driver på fremmer trygghet og kvalitet. Ansvar  betyr ikke minst å ta tak i ting når noe ikke er som det skal. 

Dette betyr også å fremme holdninger blant ansatte som bidrar til åpenhet om uheldige hendelser. Sørge for at avviks- og meldesystemet fungerer og blir brukt til forbedring og utvikling. Dette er også del av de rettighetene pasientene har. Det handler ikke bare om behandlingen av den enkelte, men også at vi sørger for læring og forbedring på grunnlag av de samlede erfaringer.

Verdier skal være på dagsorden

​Til slutt er det all grunn til å understreke at spesialisthelsetjenesten består av medarbeidere med mye kunnskap og stor integritet. Vi har alle sammen allikevel godt av jevnlig å ha en fot i bakken omkring den verdimessige forankring. 

I en høyspesialisert og kunnskapsintensiv virksomhet vil det kunne være en tendens til at "myke tema" som verdier og kommunikasjon ikke alltid står øverst på dagsorden. Verdiene er grunnlaget virksomheten drives på og det er heldigvis i stadig mindre grad toleranse for kulturer av typen "slik gjør vi det hos oss".

For at vi skal kunne si vi har gode tjenester må det verdimessige grunnlaget og praksisen være på plass.

God helg!

Lars Vorland
Administrerende direktør
Helse Nord RHF​​