logo Helse Nord

Gratulerer UNN og Nord-Norge

– A-fløya og PET senteret ved UNN er et nødvendig regionalt fellesprosjekt som styrker høyspesialisert behandling, avansert diagnostikk og forskning i nord, skriver Lars Vorland i ukens fredagbrev.

Publisert 01.06.2018
Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord

I dag fredag 1. juni blir det en stor markering ved UNN Tromsø. Da foretar statsminister Erna Solberg den offisielle åpningen av nybyggene A-fløya og PET-senteret.

PET-senteret, som driver avansert billeddiagnostikk, er et av de mest moderne i verden. Her diagnostisere kreft, samt sykdom i sentralnervesystemet og hjerte- og karsystemet. Kapasiteten er på ca 3000 pasienter årlig. Det skal også drives omfattende forskningsvirksomhet sammen med UiT, Norges arktiske universitet. 

PET-senteret, som driver avansert billeddiagnostikk, er et av de mest moderne i verden.


Alvorlig syke og prioriterte pasienter

Utbygging av A-fløya vil forbedre tilbudet til alvorlig syke og høyt prioriterte pasientgrupper. Intensivfunksjonene, kreftdiagnostikk, avansert kreftkirurgi og spesialisert rehabilitering får funksjonelle løsninger. Utdanning og forskningsarealer er integrerte slik det skal være i en moderne universitetsklinikk. 

Bedre utdanning, behandling og forskning

UNN Tromsø som regionsykehus og universitetsklinikk får nye arealer og utvikling av funksjoner som styrker pasientbehandling, utdanning og forskning. Stadig mer avansert behandling for alvorlige sykdommer, en forskningsvirksomhet av god standard med noen tydelige spydspisser og en omfattende utdannings- og undervisningsvirksomhet understøtter UNN som et nav i nord-norsk spesialisthelsetjeneste. 

Dette forsterkes også av den plass UNN har i den nye utdanningen av legespesialister. Det må være et mål at så mange som mulig av landsdelens framtidige legespesialister får deler av sin utdanning i Tromsø. Det bidrar til sammenheng og god faglighet i en stadig mer fragmentert helsetjeneste.

Et spleiselag i nord gjør dette mulig

Realiseringen av A-fløy og PET senteret er det mange som har æren for.  At vi greier å realisere slike store løft er også et uttrykk for at forbedring gjennom samarbeid i nord fungerer. Det har vært oppslutning i hele regionen om å prioritere prosjektene selv om det førte til at andre investeringer ble noe utsatt i tid. Fordi vi greier å drive godt og i fellesskap skape overskudd som kan avsettes til investeringer i bygg, utstyr og IKT, moderniseres nord-norsk helsetjeneste til beste for befolkning og medarbeidere. 

At vi greier å realisere slike store løft er også et uttrykk for at forbedring gjennom samarbeid i nord fungerer. At et slikt nord-norsk spleiselag skjer i samspill med bergenseren Trond Mohn, gjør dette fullkomment. Det er på sin plass, også her, å rette en takk til Mohn som med sine samfunnsnyttige gaver både bidrar til en bedre helsetjeneste.

Tusen takk skal dere alle sammen ha og gratulerer med dagen.

God helg.


Lars Vorland,
administrerende direktør i Helse Nord

Les tidligere fredagsbrev