logo Helse Nord

Hva har vært viktig i 2017?

– Eldrehelseatlas, oppstarten av  medisinerutdanning i Finnmark og #metoo-kampanjen har det til felles at de har stor betydning for fremtiden, skriver Lars Vorland i årets siste fredagsbrev.

Publisert 22.12.2017
Lars Vorland
Hva har vært viktig i 2017? Vurderingen påvirkes selvfølgelig av hva vi gjør og hvor vi befinner oss i en organisasjon. Det har skjedd mye, men når jeg skal gjøre opp bestikk er det tre hendelser jeg tror blir særlig betydningsfulle på sikt.  

#MeToo

#MeToo-kampanjen har vist at også i spesialisthelsetjenesten blir medarbeidere utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet og i noen tilfeller trakassering. Dette kan vi ikke være bekjent av. 

Kampanjen i seg selv gir slik uakseptabel oppførsel en oppmerksomhet som gjør at det vil reduseres. Som ledelse kan vi imidlertid ikke slå oss til ro med det. Jeg vil derfor i 2018 ta initiativ til at våre etiske retningslinjer blir oppdatert slik at temaet adresseres med et klart budskap. 

Desentralisert utdanning i Finnmark

Vår store utfordring på kort og lang sikt er rekruttering av fagfolk. Desentralisert utdanning fører til økt rekruttering lokalt. Det vises en studie av desentralisert sykepleierutdanning i Finnmark. 

Nå kan også 5. og 6. års medisinerstudenter ved Universitetet i Tromsø (UiT) ta sin utdanning i Finnmark. I et samarbeid følger vi opp ordningen som har fungert over mange år i Bodø.

Å drive undervisning og ha studenter bidrar også til å utvikle arbeidsplassene.  Utdanning og rekruttering er lange løp. Jeg er helt sikker på at dette vil styrke rekrutteringen av leger til Finnmark.

Eldrehelseatlas

Befolkningens rett til likeverdige helsetjenester, blant annet uavhengig av alder, er en grunnleggende verdi. Eldrehelseatlas fra Helse Nords Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) stiller spørsmål ved om det i praksis er slik. 

Det er vist at folk over 75 år, med diagnosen hjerteinfarkt, ikke får samme tilgjengelighet til spesialisert behandling, som folk under 75 år. En studie fra Bergen viser også at eldre ikke får samme intensivbehandling som andre (Andersen 2017 Tidsskrift for den norske legeforening).  

En mulig forklaring, i tillegg til ev prioritering på grunn av alder, kan være at helsetilstanden totalt sett  er slik at det er gode grunner til ikke å yte slik hjelp.  Jeg har tidligere sagt at jeg tror eldrehelseatlas vil endre prioriteringene i helsetjenesten. Det står jeg ved. Dersom økt kunnskap om forbruk viser systematisk forskjell i forbruk mellom aldersgrupper, uten medisinsk indikasjon, må vi endre vår praksis.

Tusen takk for innsatsen
Helsetjenesten driver 24/7 året rundt. Mange av dere skal være på jobb i jule- og nyttårshelgen for at nordlendingene skal ha trygghet for et godt helsetilbud. Jeg vil særlig sende en hilsen til dere og håpe at det også blir tid til å ta det med ro og nyte noen fridager.

Til alle ansatte i Helse Nord vil jeg si: Tusen takk for innsatsen. Dere gjør en forskjell for mange hver dag. 

God jul og godt nytt år. 

Lars Vorland,
administrerende direktør i Helse Nord

Les tidligere fredagsbrev