logo Helse Nord

Internettbehandling gir bedre helsetjenester

– Pasientene vil ikke akseptere daglange reiser for en konsultasjon på 15 minutter når den kan skje på en god måte via nett, skriver Lars Vorland i fredagsbrevet.

Publisert 01.02.2019
Sist oppdatert 15.02.2019
Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord
På Helgelandssykehusets nettsider kunne vi lese om ortoped Michael Strehle i Rana, som gjennomfører en ortopedisk konsultasjon på nett med en pasient fra Brønnøysund. Etter godt forarbeid avgjør han, i samtale med pasienten, at det skal gjøres en operasjon. En dagsreise tur-retur Mo i Rana ble unngått. 

På de samme nettsidene leser vi at pasienter kan delta på proteseskolen, som er gruppetilbud, via Skype. 

Resultatene er gode ifølge ansvarlig ortoped Ivar Hansen. Pasientene som deltar på Skype, ser presentasjonene og har samme muligheter for dialog med fagfolkene som de som sitter i undervisningsrommet. Flere pasienter slipper lange reiser for å delta på et viktig tilbud.

Internettbehandling ved angst og depresjon


Godkjenningen betyr at den kan tas i bruk i alle norske sykehus der det er hensiktsmessig. Metodevurderingen fra Folkehelseinstituttet viser at internett-tilbud kan være like bra som ansikt til ansikt- behandling. Verktøyet har særlig stor betydning der det er lange reiseavstander. 

Metodevurderingen fra Folkehelseinstituttet viser at internett-tilbud kan være like bra som ansikt til ansikt- behandling. Organisering og finansiering 

Disse to eksemplene viser en helsetjeneste i stor forandring. Erfaringene fra utviklingen av telemedisinske tilbud tidlig på 2000 tallet gjør at vi vet mye om hva som skal til for å drive slike tjenester som rutine. Mye handler om organisering og finansiering. 

Vi må ha løsninger som gjør det enkelt å bruke slike arbeidsformer Finansieringsordninger som gjør at sykehusene får betalt må være på plass. Her skjer det nå mye etter at Helsedirektoratet har laget nye takster som er tilpasset nettbaserte behandlingsformer og som kan brukes av flere personellgrupper.  

Eksemplene fra Helgeland og Bergen viser vei
Mulighetene teknologiene gir, ildsjeler blant fagfolkene, pasientenes forventninger og nye finansieringsordninger vil drive denne utviklingen raskere enn vi i dag kan se for oss. Det er bra. 

Dette vil bringe helsetjenesten nærmere der folk bor og det vil gi mer likeverdighet i tilgang til tjenester. Når kvaliteten er god og transport av folk reduseres, driver vi også god prioritering. Ressursene blir brukt til pasientbehandling og flere får tilbud. Eksemplene fra Helgeland og e-mestringstilbudet fra Bergen viser hvilken vei vi går. 

God helg.

Lars Vorland
Administrerende direktør
Helse Nord RHF​​