logo Helse Nord

Ledere med MBA og engasjement i mennesker

– Når hundre medarbeidere har fått sin lederutdanning skal det bidra til bedre helsetjenester, mer effektiv bruk av ressursene og meningsfylte arbeidsplasser, skriver adm.dir. Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev.

Publisert 09.09.2016
Sist oppdatert 15.03.2017
​Helse Nord satser på å utdanne gode ledere. Det fjerde kullet har nettopp avsluttet Helse Nords masterutdanning ved Nord Universitet Handelshøgskolen.

98 studenter fra våre fem helseforetak har tatt deltidsstudiet som går over to år. Gjennomføringsgraden er svært høy og resultatene kandidater får på sin MBA er meget gode. 


Erfarin
g viktig

Utdanningen gir kandidatene, som går inn i lederjobber på mange nivå i helsetjenesten, et  godt utgangspunkt for å være ledere. 

Programmet har i seg alle de viktige fagområdene som skal til for å kunne være leder i sykehus. Kandidatene har alle sammen yrkeserfaring fra helsetjenesten. Det er et godt  grunnlag for å ta en slik erfaringsbasert master og nyttiggjøre seg all teori utdanningen inneholder. 

​Mange hensyn skal ivaretas

Sykehus går for å være av de mest krevende virksomheter å lede. Det siste ti- året er målene som skal oppnås blitt mange flere, det er blitt tydeligere og oppfølgingen er blitt mer omfattende. 

Dette skjer på alle nivå. Færre og færre pasienter får sin diagnostikk og behandling av bare en lege eller en faggruppe. Når gode tilbud skal gis er mange involvert på tvers av fag- og enhetsgrenser. Dette stiller store krav til planlegging og koordinering. Økonomien skal holdes og medarbeiderne skal motiveres. Alle disse hensyn skal lederen ha som utgangspunkt for sitt arbeid.

Ledelse med et menneskelig ansikt
Aller viktigst er at lederne er opptatt av sine medarbeiderne.  Det er stor oppmerksomhet om lederens adferd, hva hun sier og hvordan hun oppfører seg. I ulike sammenhenger hevdes det at det er for stor avstand mellom ledere og medarbeidere. 

Dette varierer helt sikkert, men mye tyder på at det er noe i det. Lederlinjen i norske sykehus er blitt mye sterkere. Det er bra. 

Masterutdanningen er en av årsakene til dette. Så er ikke dette nok. Vi skal ha et lederskap som praktiserer ledelse med et ”menneskelig og vennlig ansikt”. På dette området er vi ikke utlært selv om vi har fått vår MBA.

Dette er livslang læring og utvikling. Vår MBA er et godt utgangspunkt. Jeg gratulerer kandidatene med avsluttet utdanning, ønsker lykke til og ønsker velkommen til de 27 nye som nettopp har startet nå. 

God helg!

Lars Vorland
Administrerende direktør
Helse Nord RHF​​