logo Helse Nord

Norge trenger flere sykepleiere

Sykepleiere er og blir den yrkesgruppen det er størst mangel på. Løsningen er å opprette flere studieplasser til de mange ungdommene som står i kø for å bli sykepleier, skriver Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev.

Publisert 22.09.2017
Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord
Etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester og helsepersonell vil vokse sterkt. Det skyldes at andelen av oss som blir over 80 år øker mye og etter 80 feiler det oss mer. 

Sykepleiere er og blir den yrkesgruppen det er størst mangel på. NAVs bedriftsundersøkelse viser at ingen andre yrkesgrupper vil det være større problemer med å få tak i. 

I spesialisthelsetjenesten har vi sett tegn på dette over år. Særlig har vi hatt problemer med ferieavvikling og det har vært mangel på spesialsykepleiere som er en sentral gruppe for å holde aktiviteten oppe i sykehusene. 

Nye behov øker mangelen

Årsakene til sykepleiermangelen er flere. For det første etableres det nye tjenester for å ta seg av økte omsorgsbehov. For det andre forlater mange sykepleiere yrket. Hele én av fem sykepleiere jobber ikke lenger i helsetjenesten ti år etter utdanning. For det tredje jobber mange sykepleiere deltid av ulike årsaker. 

I tillegg fører mer spesialiserte tjenester, ikke minst i sykehusene, til behov for mer spesialisert personell som stadig jobber på et smalere, men viktig område.

Heltid og redusere frafall

Hvordan kan sykepleiermangelen så løse?

Her må vi ha minst tre tanker i hodet samtidig. Vi må se på måten vi bruker ulike medarbeidergrupper. Oppgaver som kan løses av andre enn sykepleiere må løses av andre når det er mest fornuftig ressursbruk. I et lengre perspektiv vil roboter og digitalisering kunne redusere behovet for menneskelig arbeidskraft på noen områder. Det gjelder også for sykepleiere. 

Det må også ses på tiltak som gjør at flere arbeider heltid. Her må også yrkesgruppene bidra i diskusjoner om turnusordninger for at denne «knuten» skal kunne løses.

I tillegg må vi forsøke å redusere antallet som velger å forlate helsetjenesten. En viss avgang må vi regne med, men at én av fem er ute av helsetjenesten etter ti år, er for mye. 

Vi må utdanne flere

Viktigst av alt er at vi raskt får økt utdanningskapasiteten for sykepleiere. Problemet kan ikke løses uten at det utdannes flere.  

Og sykepleieryrket er populært blant de unge. I høst kom bare én av fire søkere inn på studiet. Ved sykepleierstudiet i Drammen var det for eksempel 618 personer som kjempet om 180 studieplasser.

"Og sykepleieryrket er populært blant de unge. I høst kom bare én av fire søkere inn på studiet"

Styrket samarbeid med utdanningsinstitusjonene


Samarbeidet mellom helsetjenesten og utdanningsinstitusjonene må styrkes. Slik utdanningen er organisert i dag er praksisplasser flaskehalsen. Det må vi løse i fellesskap. Mindre av arbeidet foregår på sengeposter og mer foregår som dag- og poliklinisk behandling. Det må reflekteres i mer praksis på disse områdene.

Samtidig ser jeg at den generelle kunnskapen må sikres. Vi er ikke tjent med å få utdannet sykepleiere som er så spesialisert at de ikke kan gi vanlig sykepleie på en sengepost. 

Skal vi sikre at vi har flere sykepleiere til å yte hjelp når behovene øker i den kommunale helse- og omsorgstjenesten må enda mer av utdanningen gis desentralt. Vi ser at de som blir utdannet lokalt blir værende der de er bosatt og styrker kvaliteten på tjenesten der. 

Her er utdanningsinstitusjonene  i gang og denne trenden må styrkes.  


God helg

Lars Vorland
Administrerende direktør i Helse Nord RHF


LES OGSÅ: Torkjell Skogly er årets sykepleier i Nordland (helgelandssykehuset.no)