logo Helse Nord

Si hva du mener om eget arbeidsmiljø nå!

Hvorfor er det viktig å delta i medarbeiderundersøkelsen? Det skriver administrerende direktør Lars Vorland om i denne ukens fredagsbrev.

Publisert 04.11.2016
Sist oppdatert 15.03.2017
God deltakelse i medarbeiderundersøkelsen, ledelse som legger til rette for oppfølging, medarbeidere som tar ansvar for eget arbeidsmiljø og tett samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste er nøkkelen til at medarbeiderundersøkelsen skal ha verdi.
 
Fram til uke 48 er alle medarbeidere i Helse Nord invitert til å delta i årets medarbeiderundersøkelse. Gjennomføringstidspunktene i helseforetakene varierer noe innenfor de angitte ukene. 

Å få kunnskap om arbeidsmiljøet gjør at vi sammen både kan forbedre det som svikter og utvikle det som er bra. 

Vi vet også at gode arbeidsmiljø har betydning for kvaliteten på tjenestene. Med et vellykket forbedringsarbeid i eget arbeidsmiljø kan vi oppnå positive effekter både for den enkelte medarbeider, for pasientene og for systemet. 

Medarbeiderundersøkelsen 2016 er for øvrig siste gang undersøkelsen gjennomføres i den formen den har nå. Fra 2017 vil medarbeiderundersøkelsen og Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen slås sammen til en felles undersøkelse.
 

Forbedring på egen arbeidsplass

Resultatene fra undersøkelsen skal brukes som utgangspunkt for forbedringsarbeid på egen arbeidsplass. Derfor er oppslutning om undersøkelsen, at flest mulig tar seg tid til å svare, avgjørende. 

Bare da får vi et rimelig godt bilde av situasjonen på de områder undersøkelsen omfatter. Når resultatene blir klare over nyttår har ledelsen ansvar for å presenteres disse for de medarbeiderne og legge til rette for oppfølging. 

Det skal gjennomføres en diskusjon om hva resultatene  betyr i den enkelte enhet. Så skal ledelse i samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste utvikle lokale handlingsplaner som både engasjerer medarbeidere og stiller krav til ledelse.
 

Er det lurt å gjøre undersøkelsen nå?

Fra enkelte har jeg fått spørsmål om det er noe poeng å gjennomføre undersøkelsen nå, etter at det har vært legestreik og mye snakk om manglende dialog og åpenhet. 

Er ikke resultatene gitt? Er det ikke slik at vi her bare vil få fram en allerede kjent misnøye? Sett fra mitt ståsted er det nettopp nå det er viktig å gjennomføre undersøkelsen. Ganske sikkert får utslag av denne situasjonen, men det må vi tåle. 

Medarbeideundersøkelsen har den lokale arbeidsplass som sitt utgangspunkt. Resultatene handler om tema som alle kan bidra til å forbedre og der ledelse har et samlet ansvar. Undersøkelsen får større verdi desto flere som deltar. 

Mitt ansvar er å sørge for at undersøkelsen blir fulgt opp. Det kan jeg love at vi vil bruke ulike fora og muligheter for. Så har vi alle som medarbeidere ansvar både for å delta i undersøkelsen og i oppfølgingen.
 
Løp og delta! 
 
God helg.

Lars Vorland
administrerende direktør i Helse Nord RHF