logo Helse Nord

Tall må temmes

Tall er sjelden fasit, men har størst verdi når de brukes til debatt slik at vi alle får bedre grunnlag for å forstå, skriver Lars Vorland i ukens fredagsbrev.

Publisert 03.05.2019
Sist oppdatert 06.04.2021
Lars Vorland
Faktabasert dokumentasjon, også presentert som tall, er nødvendig enten det gjelder bygging av nye sykehus, nedlegging av skoler, diskusjon om ulikt kostnadsnivå mellom tilsynelatende like kommuner eller satsing på vei og jernbane. Selv i store saker, som til slutt blir vanskelige politiske valg basert på avveining av ulike verdier, er fakta og tall viktige deler av beslutningsgrunnlaget, uten at det definerer resultatet. 

«Tall er fattigmanns tale»

Den verdenskjente amerikanske medisineren Don Berwick, som var leder for Institute for Health Care Improvement,  har arbeidet et langt liv med kvalitet, pasientsikkerhet og prioriteringer. Han har stått i spissen for å bruke vitenskapelige metoder, evidensbasert medisin og forskning om effektivitet, for avveie forholdet mellom kvalitet, sikkerhet og kostnader. I slikt arbeid spiller tall en helt avgjørende rolle. Berwick sa imidlertid at «tall er fattigmanns tale». Måleresultater må temmes via samtale framhever han. Dette skriver Helen Brandstorp ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin om i Dagens Medisin.

Tall må temmes via samtale.  Grunnlaget for tall, hva vi vil oppnå og hvordan det skal skje må synliggjøres.


Fødselsomsorgen

Dette er en situasjon jeg kjenner meg godt igjen i. Et godt eksempel, hvor tall var viktig i arbeidet, var kravet om antall fødsler for ulike nivå i fødselsomsorgen. 400 fødsler var nedre grense for å kunne opprettholde en fødeavdeling. De som mente at fødselsomsorgen burde sentraliseres, for å reduseres medisinsk risiko, støttet seg til dette tallet fra myndighetene. Ved nærmere undersøkelse var det ikke mulig å finne bakgrunnen for dette tallet. De som mente at vi skulle ha en fødselsomsorg organisert i hovedsak som før viste til resultater og mente at en godt kunne ha god kvalitet uten å ha 400 fødsler. Her stod ulike syn, tilsynelatende basert på faktabasert dokumentasjon, mot hverandre. Dette viser på en god måte det Berwick understreker. Tall må temmes via samtale.  Grunnlaget for tall, hva vi vil oppnå og hvordan det skal skje må synliggjøres. Dette gjelder både når vi slår på stortromma med vitenskapelig dokumentasjon og når lokale krefter bruker lokal praksis for å forklare at dette går bra. 

Skal vi få en god debatt om vanskelige valg må vi synliggjøre hva som ligger bak de tall og den dokumentasjon vi bruker.


Diskusjonen må gjøres rikere

Berwick har et budskap til oss alle, enten vi leder store organisasjoner, forvalter spesialisert kunnskap eller forsvarer det bestående. Skal vi få en god debatt om vanskelige valg må vi synliggjøre hva som ligger bak de tall og den dokumentasjon vi bruker. Hva sier dette noe om, kan resultatene brukes i vår sammenheng og hva sier det ikke noe om. Da blir debattene mer informert og mer tilgjengelig. Ofte er det ikke slik at vi mangler tall og statistikk. Mangelen er en god diskusjon der vi går inn i den andres argumenter, konteksten for valg og beslutninger. Det kan vi bare gjøre dersom vi har fått en sjanse til å forstå.  Det er første steg i en bedre diskusjon om vanskelige og nødvendige valg. Da må vi ikke gjøre debatten fattig ved å slå hverandre i hodet bare med tall. Diskusjonen må gjøres rikere ved å temme tallene med kunnskap, sammenheng og forståelse.

God helg!
Lars Vorland
Administrerende direktør
Helse Nord RHF​​