logo Helse Nord

Vi bygger for fremtiden

Aldri før har det vært bygd flere nye sykehus i Nord-Norge. I dag åpner det nye sykehuset i Kirkenes. I Helse Nord bygger vi for fremtiden, men hva mener vi egentlig med det? Lars Vorland svarer i ukens fredagsbrev.  

Publisert 12.10.2018
Sist oppdatert 26.10.2018
Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord
I dag åpner statsminister Erna Solberg det nye sykehuset i Kirkenes. Det skjer vel fire måneder etter at hun åpnet den nye A-fløya og PET senteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Statsministeren klippet også snoren til det nye Nordlandssykehuset Vesterålen sommeren 2015.

Til alt overmål skjer åpningen i Kirkenes fire dager etter at statsbudsjettet ga Helse Nord klarsignal for lån til nye sykehus i Narvik, som i 2013 ble prioritert etter Kirkenes, og i Hammerfest. 

Nybygg i Alta, utbygging i Karasjok og moderniserings- og nybyggprosjektet i Bodø står alle ferdig i løpet av ett til to år. Planleggingen av distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund er i gang. Nå er det avklaringene på Helgeland som gjenstår før vi i løpet av 20 år har skapt det nye kartet for framtidas spesialisthelsetilbud i nord.

Nye bygg er ikke helsetilbudet. Det er det fagfolkene som står for. Lokaliteter er imidlertid viktig for hvordan vi kan drive og utvikle tjenestene.Alle får, men ikke samtidig

I Nord-Norge har det aldri vært bygd flere sykehus eller kjøpt mer utstyr. Dette får vi til fordi vi har god oversikt og planlegger sammen. De seks helseforetakene i landsdelen bærer felles bør. Derfor kan vi bygge mye i regionen, men vi kan ikke gjøre alt samtidig.

Nye bygg er ikke helsetilbudet. Det er det fagfolkene som står for. Lokaliteter er imidlertid viktig for hvordan vi kan drive og utvikle tjenestene. Nye fasiliteter er bra for befolkningen og medarbeidere.

Desentralisert og spesialisert

Nye bygg er også sterke, konkrete og permanente uttrykk for de lange linjer i utviklingen. 

De viser hvordan Helse Nord og Norge tenker om framtidas spesialisthelsetilbud. Vi skal ha tjenester nært der folk bor, en desentralisert strategi, samtidig som vi skal satse på det høyspesialiserte, forskning og utdanning. Dette må vi greie å forene i samlede og samlende prioriteringer. Vi kan ikke stå bare på en fot. 

Prioriteringene har det vært enighet om i regionen. Også å definere modernisering av A-fløya på UNN og PET-senteret som regionale prosjekter. Disse ble gitt forrang i prioriteringene, for at UNN skal kunne dekke sine region- og universitetssykehusfunksjoner på en god måte. 

Vi skal ha tjenester nært der folk bor...samtidig som vi skal satse på det høyspesialiserte, forskning og utdanning.


Gode og likeverdige helsetjenester

Vårt ansvar er å yte gode og likeverdige helsetjenester til folk når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn. Institusjoner, bygg og IKT betyr mye. I seg selv er de imidlertid ikke en garanti for at vi greier å oppfylle vårt politiske oppdrag. 

Folk flest vil nok tenke at det er en selvfølge, men slik er det nødvendigvis ikke. Ingen ting kommer av seg selv. Vi vet at det på flere områder er uberettiget variasjon i det tilbudet folk får. Det må vies sterkere oppmerksomhet i årene framover. Det blir tema for neste fredagsbrev.

Gratulerer til befolkning og helsearbeidere i Finnmark og god helg. 


God helg!

Lars Vorland
administrerende direktør
Helse Nord RHF