logo Helse Nord

Vi må få avklart organiseringen av akuttkirurgi

– Vi har ansvar for å få avklart organiseringen av akuttkirurgisk beredskap slik at ikke fagfolk og lokalmiljø konstant blir plaget med dette, skriver adm. dir. Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev.

Publisert 08.04.2016
Sist oppdatert 15.03.2017
Lars Vorland
​Stortinget har behandlet nasjonal helse- og sykehusplan. På kort sikt vil det resultere i tre oppdrag fra statsråden til Helse Nord RHF:

  • Vi skal styrke den planlagte (elektive) kirurgiske virksomheten ved akuttsykehusene.
  • Det akuttkirurgisk tilbud til befolkningen skal opprettholdes der det er kvalitetsmessig godt og nødvendig av hensyn til pasienten.
  • Vi skal ha et organisasjons- og ledelsessystem som i hovedsak sikrer stedlig ledelse. 

Stortingets dom

Sett fra mitt ståsted er Stortingets beslutninger og det oppdrag vi ventelig får fra statsråden, et godt utgangspunkt for et framtidsrettet sykehustilbud. Mange sier at det endelige utfall av stortingsbehandlingen ikke sier særlig mye. Det er jeg ikke enig i. Selvfølgelig har det skjedd endringer i behandlingen av planen underveis. Slik er det i et demokrati. Det er viktig å få bekreftet, av nasjonalforsamlingen, at den virksomhet som er utviklet og endret over 15 år i all hovedsak er i tråd med politikernes krav. Hadde behandlingen av planen betydd en revolusjon, hadde det samtidig vært en dom over dagens innhold og organisering som knapt hadde vært til å leve med. Det hadde heller ikke stått i stil med de resultater som er oppnådd. Videre har Stortinget sagt nei til mange forslag - det er også viktige avklaringer.

​Regionalt ansvar for å handle

Jeg er også glad for at Stortinget har gitt demokratisk legitimitet til at regionene, i et korrekt samspill med statsråden, skal utvikle tilbudet videre. Det skal skje i tråd med de rammer som er lagt, lokale forhold og det faglige kunnskapsgrunnlaget som fins. Det ville ikke kle oss som nasjon om det var slik at nasjonalforsamlingen vedtok detaljerte bestemmelser. Utstrakt sentralstyring passer spesialisthelsetjenesten dårlig, det er ikke i tråd med våre idealer for iverksetting av politikk, og det fjerner nesten all mulighet for dynamisk utvikling.

​Organiseringen må stå seg over tid

I Helse Nord RHF vil styret i mai få en sak om den prosessen som skal gjennomføres. Mitt mål er at faglige krav til gode tjenester skal legges til grunn, og disse skal avpasses mot en lokal virkelighet og hensynet til fornuftig bruk av faglige ressurser. Vi må utvikle en organisering som tåler møtet med den faglige utvikling, befolkningens forventninger og de økonomiske realiteter i et ti års perspektiv.

Vi har ansvar for å få avklart hvordan den akutt kirurgiske beredskap skal være organisert. Vi må sørge for at våre fagfolk og lokalmiljøene ikke blir utsatt for denne diskusjonen med jevne mellomrom. Skal vi få dette til må alle parter gå inn i arbeidet med åpne sinn og sette noen kjepphester på stallen. Det viktigste må være gode tilbud til befolkningen. God medvirkning fra berørte interesser er en viktig premiss for å få dette til. Det har vi ansvar for å sikre.

 

God helg!

Lars Vorland
administrerende direktør
Helse Nord RHF​