logo Helse Nord

Vi skal forbedre oss etter fortjent kritikk

PwCs rapport om prosessen rundt lederskiftet på UNN er viktig. Den påpeker feil i prosesser og ansvarsforhold, og gir tydelige anbefalinger på områder hvor vi må forbedre oss, skriver administrerende direktør Lars Vorland i fredagsbrevet.

Publisert 21.09.2018
Sist oppdatert 11.10.2018
Onsdag denne uka fikk både vi ansatte og offentligheten resultatene av PwCs undersøkelse av hendelsesforløpet ved lederskifte på UNN. 

Rapporten har tre hoveddeler. Den beskriver hendelsesforløpet, historieskrivingen om du vil, sett fra den enkelte. Rapporten vurderer prosesser og handlinger opp mot de juridiske rammene og god ledelsespraksis. Til slutt kommer rapporten med forslag til forbedrings- og læringsområder. 

Rapporten kommer med gode anbefalinger, og vi har i hovedsak fått det vi bestilte. Ikke alle, heller ikke jeg, er enig i alt som står der, og sånn vil det være i en sak som dette. Vi har fått en ekstern og uhildet gjennomgang. Det er viktig.

Formelle rammer og jus

UNN og Helse Nord RHF håndterte ikke alle de problemstillinger og prosesser i tråd med de juridiske rammer som eksisterer for styrearbeid og ledelsespraksis. Ansvar for prosesser og beslutninger skal kunne knyttes til formelle posisjoner i organisasjonen. Det skal sikres åpenhet, forutsigbarhet og transparens. Det er regulert hvilke personer og organer som har myndighet til og ansvar for å gjøre. 

For Helse Nord RHF sin del ble ikke de formelle rammene omkring beslutninger, eller det som har karakter av beslutninger, ivaretatt slik de skulle. 

Kritikk mot meg

Rapporten retter også kritikk mot meg som administrerende direktør for min håndtering av saken. Dette tar jeg på det dypeste alvor. I et langt lederliv blir en vel vant med å pendle mellom formelle måter å samarbeide på og den uformelle kommunikasjon og dialog. 

Når jeg ser hvor forskjellig vi som aktører har oppfattet hendelsesforløpet, er det veldig lett å erkjenne at her er det handlinger som skulle vært formalisert og dokumentert. I forlengelsen av dette er det også nødvendig å erkjenne at det skulle vært mer kommunikasjon og dialog. I lys av den rolle jeg har og at det rettes kritikk mot meg, er jeg også forberedt på at styret i Helse Nord RHF må vurdere dette aspektet. 

Når jeg ser hvor forskjellig vi som aktører har oppfattet hendelsesforløpet, er det veldig lett å erkjenne at her er det handlinger som skulle vært formalisert og dokumentertTil styrene

Nå skal styret i Helse Nord RHF behandle rapporten. Det samme skal styret på UNN gjøre. Der skal vi starte arbeidet med å følge opp innholdet i rapporten. Det må også skje i et nært samarbeid med helseforetakene fordi det her er læring for alle når det gjelder roller og ansvar, godt styrearbeid og god ledelsespraksis. 

Har lykkes

PwC-rapporten er ikke en gjennomgang av hvordan samarbeid, styring og organisering har skjedd i Helse Nord de siste 14 år hvor jeg har hatt min lederposisjon. Vi har praktisert en modell hvor samarbeid, kommunikasjon, konsensus om beslutninger og forankring av felles utvikling har vært hovedmelodien. Det har vi i stort lykkes med, og den har gitt resultater i hele Nord-Norge. Den linjen må vi ikke forlate.

Vi må forbedre oss som organisasjon og medarbeidere ved å ta inn over oss kritikken og følge opp de forbedringsområdene som PwC har foreslått.  Det vil gjøre Helse Nord som organisasjon enda bedre.

God helg!

Lars Vorland
administrerende direktør
Helse Nord RHF