logo Helse Nord

Går for bred og åpen utredning om ambulansehelikopterbasen

Luftambulansetjenesten HF har fått oppgaven med å utrede hvor den nye basen skal lokaliseres. Erfaringene fra driften ved Evenes skal vektlegges i arbeidet, heter det i oppdraget fra styret i Helse Nord RHF.

Publisert 27.09.2018
Sist oppdatert 24.05.2019
Ambulansehelikopter i lufta

​For fem år siden vedtok styret i Helse Nord RHF at det skulle etableres en ambulansehelikopterbase på Harstad/Narvik lufthavn Evenes. Der har basen ligget de siste tre årene, men i februar 2018 kom nyheten om at Avinor ikke lenger kunne tilby tomt inne på lufthavnen grunnet miljøgifter i grunnen.

I styremøtet 26. september ble det derfor besluttet å oppheve vedtaket fra fem år tilbake om at basen skal ligge inne på lufthavna. Luftambulansetjenesten HF får oppgaven med å utrede ny lokalisering av ambulansehelikopterbasen i Midtre Hålogaland.

Her kan du lese styrets vedtak

– Dette er ingen enkel utredning. Det er masse flyteknikk involvert, så dette er noe Luftambulansetjenesten HF er best skikket til å utrede. Vi har heller ikke veldig god tid, men vi har masse data fra de tre årene basen har vært i drift. Min anbefaling er å gjøre en åpen utredning, men med bakgrunn i de erfaringene som er gjort, uttalte administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland, under styrebehandlingen.

Vil bruke tid

Leiekontrakten med Forsvaret løper ut allerede i mars/april 2019, og dermed handler det først og fremst om å få på plass en midlertidig base fram til en endelig lokalisering er vedtatt.

– Vi har tidligere operert fra midlertidige baser i vår tjeneste opp gjennom årene, og ser nå på flere muligheter i området rundt dagens base. Den midlertidige basen skal tilfredsstille de kravene vi har til utrykningstid og beredskap tilnærmet likt dagens base. Det skal også være greit å bo der for mannskapene, selv om en midlertidig løsning aldri blir like bra som en nybygd permanent base, sier administrerende direktør i Luftambulansen HF, Øyvind Juell.

Juell har ennå ikke fått det formelle oppdraget, og kan ikke være konkret på hvor lang tid det vil ta å komme med en anbefaling om permanent base.

– Det er vanskelig å tidfeste dette før vi har kommet i gang. Vi må bruke den tiden vi trenger for å finne den mest optimale plasseringen av ny base, men samtidig er det ikke ønskelig å være i midlertidig base lenger enn nødvendig, sier Juell.

Gode erfaringer med Evenes

Styreleder i Helse Nord RHF, Inger Lise Strøm, er også klar på at denne saken ikke er enkel.

– Vi har fått klare svar på at basen ikke kan ligge der den ligger i dag, og at andre områder innenfor flyplassområdet heller ikke er aktuelt. Det finnes heller ingen garantier for at det finnes reelle alternativ i området rundt flyplassen, og derfor mener jeg det vil være lurt med en bred utredning slik at vi unngår å låse oss til noe som gjør at saken kommer tilbake til oss igjen. Men jeg mener de erfaringene som er gjort de siste tre årene skal vektlegges, sier Strøm.

Og de erfaringene er gode.

– Vi har svært gode erfaringer med drift fra dagens baseplassering, og i henhold til styrevedtaket skal vi legge vekt på disse, sier Juell.