logo Helse Nord

Gir Nordlandssykehuset et kortsiktig lån på 120 millioner kroner

Styret i Helse Nord RHF ber samtidig administrerende direktør komme opp med en langsiktig finansieringsløsning på til sammen 330 millioner kroner.

Publisert 26.02.2020

Styret i Helse Nord RHF ble 5. februar gjort kjent med at byggeprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø vil få en overskridelse på inntil 330 millioner kroner. Dette er 224 millioner kroner mer enn hva styret ble informert om i november 2019. 

- Det har vært et komplekst byggeprosjekt over en periode på 13 år. Prosjektet har vært godt ledet, og det kom derfor som en overraskelse og skuffelse at merkostnadene viser seg å være så mye større enn vi tidligere har vært informert om, sier eierdirektør i Helse Nord RHF, Hilde Rolandsen.

Fortsatt usikkerhet

De endelige kostnadene for utbyggings- og rehabiliteringsprosjektet er ventet å komme på inntil 4.207 millioner kroner, men det er fortsatt usikkerhet knyttet til disse tallene.

Styret i Nordlandssykehuset HF ber Helse Nord RHF om kortsiktig mellomfinansiering av eget bidrag på 120 millioner kroner, og langsiktig lånefinansiering på 210 millioner kroner.

Tiltaksplan

Nordlandssykehusets planer for tiltak for å hente inn 120 millioner kroner er i hovedsak gjennom ytterligere reduksjon i vedlikeholdsinvesteringer over de neste fire årene, samt økt boligsalg.

- Helse Nord RHF vil sammen med Nordlandssykehuset gå gjennom behov for prioriteringer og eventuell risiko knyttet til denne beslutningen, sier Rolandsen.

Styret i Helse Nord RHF har tidligere vedtatt at eventuelle ytterlige overskridelser må håndteres internt i helseforetaket. Styret i Nordlandssykehuset HF rår ikke over midler i denne størrelsesordenen. Løsningen må derfor være at deler av overskridelsen må håndteres av Helse Nord RHF ved at Nordlandssykehuset HF tilføres ytterligere investeringsrammer og likviditet, heter det i administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daaes innstilling.

Økning i årlige driftskostnader

Styret i Helse Nord RHF innvilger på bakgrunn av dette Nordlandssykehuset HF et kortsiktig lån på 120 millioner kroner, og ber adm. dir komme tilbake med en langsiktig finansieringsløsning på til sammen 330 millioner kroner i forbindelse med rullering av økonomisk langtidsplan i juni. Samtidig ber styret adm. dir. legge fram en forpliktende milepælsplan for omstillingsarbeidet i Nordlandssykehuset HF innen april 2020.

- Økningen på 224 millioner kroner medfører en økning i årlige driftskostnader på 8-10 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til nåværende omstillingsplan. Administrasjonen i Helse Nord RHF vil i dialogen med Nordlandssykehuset bidra til å vurdere prioriteringer, sier Rolandsen.