logo Helse Nord

Har spart millionbeløp på SMS-varsling

Helgelandssykehuset regnet med å spare mye på å etablere SMS-varsling av pasienttimer. Prosjektet har vært en suksess, og nå deler de gjerne resultatene sine med andre.

Publisert 14.11.2019
Sist oppdatert 15.11.2019
Hender holder mobiltelefon

I 2016 unnlot 5,1 % av pasientene innen somatikk i Helgelandssykehuset å møte til avtalt time. Det vil si rundt 4.500 pasienter. Sykehuset innså at her var det mye å hente, og bestemte seg for å innføre SMS-varsling ut til pasientene for å få opp antallet konsultasjoner.

- Tanken bak var å redusere antall ikke-møtte til et minimum, og på denne måten oppnå en økonomisk effekt for sykehuset, samtidig som ventelistene våre ville bli redusert som følge av frigjorte timer, sier kommunikasjonssjef i Helgelandssykehuset Tore Bratt.

Økte gebyrer

Helgelandssykehuset er langt fra de eneste som sliter med et stort antall ikke-møtte pasienter. Tallene for 2018 viser at mer enn 300.000 timer ikke ble benyttet, totalt i hele Norge, og Helse Nord hadde rundt 40.000 ubenyttede timer. 4,9 % av pasientene møtte ikke opp, og det var den høyeste prosentandelen i landet.

Det høye antallet ikke-møtte pasienter møtes også med andre tiltak i departementet. I 2015 ble gebyret for ikke å møte til time økt til det dobbelte av vanlig egenandel. Nå har helseministeren foreslått å øke dette ytterligere, fra 702 kroner til 1053 kroner.

Samtidig som mange av sykehusene opplever en bedring etter at de innførte SMS-varsling, håper helseministeren at høye gebyrer også vil ha en effekt.

Tallene kryper nedover

At SMS-varslingen ville ha en effekt var ikke Helgelandssykehuset i tvil om. De la inn én million kroner i budsjettet for 2018 fra økte inntekter som følge av dette. Og effekten lot ikke vente på seg.

- Det budsjettmålet nådde vi, og det artige er jo at antallet pasienter som ikke møter bare fortsetter å gå ned. Hvor langt ned vi klarer å komme gjenstår å se, men tallene kryper ennå nedover, sier Bratt.

I september 2018 gjennomførte Helgelandssykehuset 11.769 konsultasjoner. Ett år senere gjennomførte de 16.522. Det er en reduksjon i antall ikke-møtte pasienter på 1,4 %. De har også implementert flertrinnsvarsling, med timevarsling både uka før og dagen før time, i løpet av 2019, og tallene levner ingen tvil.

- Resultatene er gode, og vi måler dette nøye. Alle som er interessert i å vite mer om hvordan vi måler dette skal bare ta kontakt. Vi deler gjerne av erfaringene våre, sier Bratt.