logo Helse Nord

Helse Nord behandler sykehusstruktur på Helgeland 18. desember

Etter styret i Helgelandssykehusets vedtak om sykehusstruktur på Helgeland, overtar nå Helse Nord RHF saken.

Publisert 28.11.2019
Sist oppdatert 29.11.2019
Fra styret i Helgelandssykehusets møte 28. november 2019 hvor de behandlet sak om sykehusstruktur på Helgeland.
– Jeg registrerer at det er flertall i styret i Helgelandssykehuset for en modell med ett stort sykehus i Sandnessjøen og omegn. Vi i Helse Nord RHF er godt opplyst i saken gjennom grunnlagsdokumentasjonen som Helgelandssykehuset har utarbeidet. Vi skal sette oss godt inn i vedtaket fra Helgelandssykehuset og grunnlaget for dette, når vi nå starter å forberede saken for styret i Helse Nord RHF. Saken er utfordrende, og jeg skal bidra til et best mulig beslutningsgrunnlag for vårt styre, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland.

Offentliggjøres 11. desember

Innstillingen fra Vorland vil offentliggjøres 11. desember, da saksframlegget sendes styret i Helse Nord RHF. Inntil da kommer ikke Helse Nord til å kommentere forhold i saken.

Helse Nord vil benytte grunnlagsdokumentasjonen som er utarbeidet av Helgelandssykehuset, og mener at saken er godt nok utredet og belyst.

Styret forbereder seg

Styret i Helse Nord RHF har over lang tid vært bevisst på å holde seg oppdatert i saken. For å forberede seg ytterligere skal styret avholde styreseminar 5. desember. Vedtaket fra styret i Helgelandssykehuset vil bli redegjort for. Til styreseminaret er alle ordførere på Helgeland og Nordland fylkeskommune invitert. De er bedt om å komme med sine synspunkter på hvilken sykehusstruktur de ønsker. 

Styremøte 18. desember

Styret i Helse Nord RHF skal behandle saken i styremøte 18. desember. Møtet holdes i Bodø. Det blir strømmet.