logo Helse Nord

Helse Nord engasjerer seg

Nordlys skriver på lederplass 20. august at de savner engasjement fra Helse Nord rundt endringer som foreslås i flytilbudet i Nord-Norge. Helse Nord kan forsikre om at vi er sterkt engasjert.

Publisert 21.08.2020
Sist oppdatert 25.07.2022
Cecilie Daae

Les Nordlys' leder på Nordnorsk debatt

Koronapandemien har ført til at alle flyselskapene – Widerøe, SAS og Norwegian – har redusert rutetilbudet i Nord-Norge. Helse Nord har et stort ansvar for å bidra til å sørge for at befolkningen i vår region har et godt og veltilpasset pasienttransporttilbud. I vår helseregion er svært mange pasienter avhengig av fly for å få gjennomført behandling på sykehus, med minst mulig belastende transport. Når rutetilbudet svekkes, blir det vanskeligere for pasientene og sykehusene å planlegge og gjennomføre behandling. Også transport av nødvendig helsepersonell og forsendelse av bl.a. laboratorieprøver blir berørt.

Dette er en problemstilling Helse Nord har arbeidet aktivt med under hele pandemien sammen med helseforetakene våre. Vi har gitt innspill på behov, dialogen har vært god, og flyselskapene har kommet oss i møte. Både Widerøe og SAS har endret avgangstider slik at det passer bedre for våre pasienter både på Helgeland, i Lofoten og Finnmark. Widerøe har vært på tilbudssiden og etterkommet våre ønsker om endringer på ruter. Vi har løpende og god dialog også med nasjonale myndigheter.

Før koronaen kom, var vi i gang med et strategisk arbeid rundt flytilbudet i regionen. Styret i Helse Nord behandlet i mars sak om konsekvensene endringene Widerøes flyruter får for pasientreiser og pasientsikkerhet.
Koronapandemien rammer oss alle, og den vanskelige situasjonen dette har skapt for pasientreiser med fly, har gitt oss erfaringer og kunnskap vi tar med oss videre – for eksempel om strekninger med fly som er helt essensielle for at pasientene skal komme seg fra Helgeland til Tromsø. Vi ser også på alternative muligheter som kan sikre en enda bedre gjennomføring av nødvendige pasientreiser i vår region.

Helse Nord har god oversikt over behovet for pasientreiser. Vi kan forsikre om at vi skal bidra også i det videre med kunnskap og datagrunnlag om konsekvenser for eventuelle endringer i flyplass-strukturen i landsdelen.
Nordlys etterlyser et tydelig engasjement fra Helse Nord. Som beskrevet er vi godt involvert. Vårt engasjement er knyttet til å løse utfordringene ved å tenke langsiktig og faktabasert rundt stengte flyplasser, rutekutt, flyplass-struktur med mer. Vi har prioritert god dialog med offentlige myndigheter og med flyselskapene, og har kanskje hatt en for lav profil i media og i informasjon til befolkningen om arbeidet.