logo Helse Nord

Helse Nord er godt representert i regjerings-oppnevnt utvalg som skal utrede kvinnehelse

Fra Helse Nord er spesialrådgiver Tone Amundsen, barnelege Hans-Petter Fundingsrud, overlege Heidi Tiller og overlege Maja-Lisa Løchen oppnevnt. Amundsen har sitt daglige virke ved Helse Nord RHF, mens Fundingsrud, Tiller og Løchen arbeider ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Sistnevnte arbeider også ved UiT som professor. De resterende i utvalget er fra Sør-Norge.

Publisert 08.03.2021
Sist oppdatert 10.03.2021
Tone Amundsen

Utvalget bidra til «å få en oppdatert oversikt over kvinners helse i Norge og utfordringer for kvinner når det gjelder risiko og forekomst av sykdom og bruk av helse- og omsorgstjenester».

Arbeidet skal resultere i en NOU. Amundsen forteller at hun nok er oppnevnt fordi utvalget også skal se på helse i et kjønnsperspektiv blant urbefolkning. Dernest skal utvalget se helse i et helhetlig perspektiv når det gjelder utfordringer om likeverdighet mellom kjønnene på helseområdet.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet og er ydmyk ovenfor den oppgaven som utvalget er satt til å utrede. Jeg skal bidra aktivt i arbeidet og skal sørge for at urbefolknings særlige utfordringer skal bli godt belyst, sier spesialrådgiver Tone Amundsen.

Professor Christine Meyer skal lede utvalget.

Vi ønsker utvalget lykke til med arbeidet!


Les mer om utvalgets mandat og arbeid på regjeringens nettsted