logo Helse Nord

Helse Nord med støtte til tuberkuloseforskning

Styret i Helse Nord har bevilget 4 millioner norske kroner, slik at fire PhD-kandidater knyttet til bekjempelse av tuberkulose i Malawi kan fullføre forskningen.

Publisert 25.04.2024
En mann som står på et podium

Doktorgradene ble kraftig forsinket på grunn av Covid 19-pandemien, og bevilgningen fra Helse Nord skal sørge for at forskningen kan fortsette også i årene 2025 og 2026.

- Det å støtte dem med disse midlene er helt sentralt. Det vi har fått til i Malawi kan Helse Nord virkelig være stolte av, sa Lars Vorland under styremøtet i Tromsø 25. april.

Vorland gikk i 2020 av som administrerende direktør i Helse Nord, men har fortsatt å engasjere seg i prosjektet han var med på å starte opp i 2011.

Kristisk mangel på helsepersonell

Malawi er et land med mange utfordringer innen helse. Den forventede levealderen er i overkant av 50 år og det er en kritisk mangel på helsepersonell.

Tuberkuloseprosjektet i Malawi, Helse Nord Tuberculosis Initiative, er så langt planlagt videreført til og med 2024.

Den overordnede visjonen til prosjektet er å støtte et tverrfaglig samarbeid innen tuberkulose- og HIV-forskning ved College of Medicine ved Universitetet i Malawai. Det medisinske fakultetet ble etablert i 1991 og ligger i den største byen Blantyre med i underkant av 900.000 innbyggere.

Målet er å bygge lokal forskningskapasitet som er bærekraftig, av ypperste kvalitet, og som bidrar direkte til lokal og internasjonal tuberkulosekontrollpolitikk og praksis.

- Det bare er rett og rimelig at vi fullfører det vi startet med under Lars Vorlands ledelse. Fokuset på at kompetansen skal bli i Malawi og bygge noe varig er en fin ting, sa dagens Helse Nord-sjef Marit Lind på styremøtet.

Også nyttig for Norge

- Infeksjonssykdommer er jo fagfeltet mitt, så dette har jeg stor interesse for, sa Lars Vorland.

- Malawi har 18 millioner innbyggere, men har dessverre fremdeles en høy rate på tuberkolose, selv om den kraftig redusert de siste årene.Det er fremdeles 150.000 mennesker som til enhver tid har sykdommen i landet, det samme nivået som i Norge før 2. verdenskrig, sa Vorland.

- Landet er plaget av mange smittsomme sykdommer, epidemier og var tungt rammet av Covid. De har ikke selv gode nok systemer til å utdanne helsepersonell. Hvis vi kan finansiere forskning som i tillegg bidrar til varig bedre folkehelse, vil det produsere og utveksle kunnskap som også er nyttig for oss i Norge, sier Vorland.