logo Helse Nord

Høie fikk samisk strategi

I en halvtime spekket med gode ord og høytid, fikk helse- og omsorgsminister Bent Høie overrakt strategi for samiske helsetjenester.

Publisert 13.01.2021
Sist oppdatert 19.01.2021

Lenke til opptak av strømmingen (YouTube)


Bent Høie

Helse- og omsorgsminister Bent Høie fikk overrakt strategi for spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen.

Les strategien

Strategi for spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen

Strategien er en milepæl og viktig for utviklingen av helsetjenester til Norges urfolk. Strategien er vedtatt av alle de fire helseregionene i Norge (de regionale helseforetakene), og denne overrekkelsen til helse- og omsorgsministeren markerte betydningen og forpliktelsen for å iverksette strategien.

Thomas Lyngman Gælok

Thomas Lyngman Gælok bidro med joik som du kan høre i opptaket.

Arrangementet var digitalt, hvor deltakere fra alle deler av Norge deltok, og alle andre var invitert med til å følge direkte strømming. 

Rådgiver for samiske helsetjenester, Tone Amundsen (t.v.) og administrerende direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae.

Rådgiver for samiske helsetjenester, Tone Amundsen (t.v.) og administrerende direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae fra lokalene i Bodø.

Slik så det ut  bak kulissene fra arrangementsrommet i Helse Nord RHFs lokaler i Bodø:

Fra møterommet i Bodø.

Bak kulissene i møterommet i Helse Nord RHFs lokaler i Bodø.

​Program

Programmet var slik:

  • Velkommen v/styreleder i Helse Nord RHF, Renate Larsen
  • Musikalsk innslag ved Thomas Lyngman Gælok
  • Overrekkelse av strategien
  • Innlegg fra adm. direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae
  • Hilsen fra Ester Fjellheim, Regionalt brukerutvalg Helse Nord RHF
  • Hilsen fra Sámi klinihkka, klinikksjef Amund Peder Teigmo
  • Hilsen fra Sametinget, rådsmedlem Hans Ole Eira
  • Takk og ord fra statsråd Bent Høie
  • Musikalsk innslag ved Thomas Lyngman Gælok