logo Helse Nord

Hvorfor sjekker ingen fakta i stedet for å spre rykter?

I PCI-saken i Helse Nord foregår det nå en ryktespredning og omgang med fakta som ikke kan stå uimotsagt.

Publisert 11.12.2017
Illustrasjonsbilde med ambulanse
For oss i Helse Nord RHF er det merkelig å være vitner til at både media og enkeltpersoner i Troms har meninger som ikke er basert på fakta. Det er også påfallende at vi ikke blir kontaktet verken av Nordlys eller profilerte enkeltpersoner for å sjekke om det er hold i de påstandene de sprer videre og har synspunkter om. 

"En påstand som går igjen er at tre styremedlemmer har meldt forfall til styremøtet i Helse Nord RHF 13. desember, når PCI-saken skal behandles. Det er feil."


En påstand som går igjen er at tre styremedlemmer har meldt forfall til styremøtet i Helse Nord RHF 13. desember, når PCI-saken skal behandles. Det er feil. Styremedlem Line Miriam Sandberg har permisjon fra styret fordi hun har blitt statssekretær. Siste styremøtet hun deltok på var i august. Sandberg, og øvrige såkalt eieroppnevnte styremedlemmer, har ikke vara. Det resulterer i at styret består av ni i stedet for ti medlemmer. Å kalle det et amputert styre er å overdrive. Det er meldt ett forfall til styremøtet. Ansatterepresentant Fredrik Sund meldte for ett år siden at han var bortreist på dette møtet. Ansatterepresentanter har vara, og vara Ann Mari Jenssen, ble innkalt til møtet allerede da. Styret består for tiden av ni medlemmer. Til møtet 13. desember møter ni medlemmer.

"En annen påstand som spres, er at det er ingen styremedlemmer fra Finnmark som møter i styremøtet. Som redegjort ovenfor, er det feil."


En annen påstand som spres, er at det er ingen styremedlemmer fra Finnmark som møter i styremøtet. Som redegjort ovenfor, er det feil. To av styrets medlemmer bor i Finnmark. Begge møter. Jeg vil minne om at som styremedlem i Helse Nord RHF representerer du ikke den geografiske plasseringen du kommer fra, men har som ansvar å se hele Nord-Norge under ett og ta et regionalt ansvar. Jeg registrerer at Nordlys og andre teller stemmer etter geografi. Det er lettvint journalistikk.

En tredje påstand er at en avgjørelse nå i desember i PCI-saken er en avgjørelse i hastverk. Forstå det den som kan. En første redegjørelse for saken var i styremøtet i november 2016. Nå er det tredje gang styret skal ta stilling til PCI-tilbudet. Det motsatte, seigpining, vil etter min mening kunne gjøre denne saken enda mer splittende enn den allerede er vist å være. Styret har bedt om saken på sitt bord nå i desember, og det har de fått. Det er styret som bestemmer hva som skjer videre.

Til slutt må jeg nevne de økonomiske sidene ved PCI-saken. Her påstås det fra Nordlys’ side at det er umulig å tallfeste prisen, men det spres like fullt beløp. Flere reportasjer har de siste dagene handlet om UNNs økonomi. Til det er å si: Hadde Nordlys kontaktet meg for å svare på disse sakene, hadde bildet blitt mer balansert. Men Nordlys er tydeligvis ikke interesserte i det. Fredag 8.12 satt jeg klar til å bli intervjuet av Nordlys, etter en forespørsel kvelden før. Men jeg ble aldri kontaktet, til tross for at vi purret. At avisen har tatt side i PCI-saken er det liten tvil om. Det er synd for Troms’ befolkning som i liten grad blir presentert at det også finnes andre argumenter og fakta i saken.

Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord RHF


Lars Vorland
administrerende direktør
Helse Nord RHF

Dette leserinnlegget er publisert av flere nordnorske medier.

Les mer om PCI-saken