logo Helse Nord

I stor grad sikret smittevernutstyr ut 2021

Den store og utfordrende jobben som er gjort for å sikre nok smittevernutstyr, gjør at noe av utstyret ser annerledes ut enn det vi er vant med fra før. Det betyr ikke at utstyret ikke har gjennomgått den samme grundige testingen som tidligere.

Publisert 15.12.2020

Da covid-19-pandemien traff oss i mars, gjorde kombinasjonen av en ekstrem økning i forbruk av enkelte kritiske smittevernartikler globalt, samtidig som forsyningslinjen i stor grad kollapset, at Helse Nord sto i akutt fare for å gå tom for utstyr i løpet av et par uker.

I og med at det ikke lenger var mulig å få leveranser fra ordinære leverandører var det nødvendig å etablere nye forsyningslinjer, noe som var utfordrende når både etterspørselen var så mye større enn tilgjengelig materiell, og mulighet for å få transport fra Kina var marginal.

Annerledes utseende

Helse Sør-Øst fikk oppdraget med å forhandle med nye leverandører samt organisere transport til Norge, et oppdrag som er løst på beste måte. Dette gjør at Helse Nord nå er rustet til å håndtere de scenariene vi skal planlegge for. 

Blant annet har beholdningen av munnbind økt fra å rekke et par uker, til at vi nå i stor grad er sikret ut hele 2021. Det samme gjelder hansker og smittefrakker hvor vi nå har neste ti ganger mer enn hva vi hadde i regionen i mars.

- En konsekvens av dette er at det utstyret som vi både har på lager nå, og som har vært distribuert til sykehusene i regionen de siste ti månedene, kommer fra leverandører vi ikke kjenner fra før. Alt utstyr som ikke er kommet fra kjente leverandører er grundig testet av smittevernmiljøet i Helse Sør-Øst, og har gjennomgått tester i regi av Forsvarets forskningsinstitutt. Alt som er tatt inn av utstyr i sykehusene gjennom denne ordningen tilfredsstiller de kvalitetskravene vi stiller til dette utstyret, selv om det kanskje ser og kjennes litt annerledes ut, sier innkjøpssjef i Helse Nord RHF, Rune Sætermo.

Den nasjonale ordningen opphører

Den nasjonale ordningen opphører ved årsskiftet og tilfanget av utstyr vil avta i begynnelsen av 2021. Det ligger fortsatt bestillinger inne. Etter hvert vil utstyr bli levert fra de vanlige leverandørene. Disse vil fortløpende erstatte de produktene som er brukt det siste året.  

Det vil nok ta noe tid før leveransen gjennom de normale linjene ivaretar det løpende behovet fullt ut, hvilket innebærer at man også en god stund fremover vil ha en del av det utstyret som har vært anskaffet fram til nå i den løpende driften i sykehusene. 

– Alt utstyret som distribueres ut til sykehusene kommer enten fra kjente leverandører hvor vi har kontroll på kvalitetssikringsrutinene, eller har vært gjennom kvalitetssikringsrutiner i Helse Sør-Øst/Forsvarets Forskningsinstitutt og tilfredsstiller gjeldende kvalitetskrav for personlig verneutstyr, sier Sætermo.