logo Helse Nord

Kostnader for å opprettholde beredskap på ambulansefly

Når det den siste tiden har vært utfordrende å opprettholde god beredskap på ambulansefly, er det kostnader forbundet med tiltakene. Kostnadene har vært etterspurt av flere politikere og medier.

Publisert 23.05.2018
Bell 412 helikopter
Kostnadene er fordelt på Luftambulansetjenesten HF og Helse Nord RHF. Helse Nord RHF er den helseregionen i Norge som er størst bruker av ambulanseflytjenester, med 5 av 7 ambulanseflybaser i Norge. 

De ulike tiltakene med kostnader for opprettholde beredskapen er:

Kostnader for Luftambulansetjenesten HF

  • Luftambulansetjenesten HF har leid inn et Beech 250 ambulansefly fra Sverige. Flyet står i beredskap mandag-fredag i Tromsø. Prisen vil variere noe avhengig av bruken, men ligger i størrelsesorden 600 000,- kr. pr. uke. Foreløpig avtalt ut mai, dvs. fire uker og samlet kostnad på 2,4 millioner kroner.
  • Innleie av personell fra Sykehusinnkjøp HF til kr 250 000,-.
  • Juridiske vurderinger kr. 250 000,-.
  • Mulig leie av jetfly (Learjet) fra Sverige betales pr. flytime. Kostnaden vil derfor være avhengig av bruk. Prisen er kr. 31 000,- pr. time.
  • Øvrige tiltak under planlegging er foreløpig ikke kostnadsberegnet.

Kostnader for Helse Nord RHF og underliggende helseforetak


  • Leie av to helikopter fra Forsvaret koster omlag 350.000 – 500.000 kr. pr. uke pr. stk. Det er foreløpig avtalt fire uker.  Samlet kostnad vil være inntill 4 millioner kroner.
  • Oppbemanning av Regional-AMK ved Universitetssykehuset i Nord-Norge med en lege og to og en halv sykepleiere. Samlet kostnad på omlag 70.000 kr pr. uke. 
  • Døgnbemanning på ortopeditjeneste i Lofoten og Vesterålen som beløper seg til 150.000 kr pr. uke.

Finnmarkssykehuset har i tillegg hatt enkeltvakter med styrking av. Beregnet kostnad er 30-50.000 kroner.

Interne kostnader til overtid egne ansatte i Helse Nord RHF er ikke tatt med.