logo Helse Nord

Luftambulansetjenesten: Ekspertgruppe er oppnevnt for å vurdere alternative driftsformer

Etter utfordringer med luftambulansetjenesten våren 2018, ba Stortinget Regjeringen om å utrede offentlig/ideell drift av luftambulansetjenesten.

Publisert 09.09.2019
Ambulansefly i tjeneste
På denne bakgrunn har Helse- og omsorgsdepartementet etablert en ekspertgruppe som skal vurdere alternative driftsformer for en fremtidig luftambulansetjeneste.

  • Ekspertgruppen består av følgende medlemmer:
  • Sven Ole Fagernæs (leder)
  • Randi Spørck (Helse Nord RHF)
  • Kathrine Nergaard Aas (Universitetssykehuset Nord-Norge)
  • Runar Rushfeldt Hanssen (Sykehusinnkjøp HF) 
  • Andreas Hansen (Oslo universitetssykehus)
  • Ståle Jamtli (Hovedredningssentralen i Sør-Norge)
  • Troels Martin Hansen (Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning)

Utfordringene med luftambulansetjenesten var særlig store i Nord-Norge, og to av ekspertgruppens medlemmer har sitt daglige virke i Nord-Norge.

Gruppens mandat er å se på erfaringene med operatørbytte, beskrive aktuelle modeller for fremtidig drift, samt skissere fordeler, ulemper og risiko med de ulike modellene.

Ekspertgruppens arbeid skal være ferdigstilt innen utgangen av 2020.