logo Helse Nord

Mange læringspunkter i rapport om lederskiftet ved UNN

Helse Nord RHF og UNN HF har fått overlevert rapporten som vurderer hendelsesforløpet ved lederskiftet på Universitetssykehuset Nord-Norge i februar 2018. Rapporten retter kritikk til enkeltaktører i saken og påpeker lovbrudd.

Publisert 19.09.2018
Marianne Pilgaard i PwC redegjør for rapporten for pressen
Rapporten er utarbeidet av PwC, og har forslag til forbedringer i håndteringen av saken. 
Hovedtilrådningene er:

  1. Det bør bli en tydeligere forventningsavklaring mellom RHF-et og HF-ene.
  2. Det er behov for å styrke samarbeidet mellom helseforetakene. Særlig mellom UNN HF og Helse Nord RHF.
  3. Det er økt behov for formelle styremøter og dokumentasjon.

PwC påpeker brudd på helseforetaksloven og brudd på god lederpraksis, og flere aktører i saken får kritikk for dette.

– Rapporten er alvorlig og godt egnet til intern læring for å forbedre lederpraksis, med spesielt fokus på samarbeid mellom helseforetakene. Rapporten viser vi ikke besto testen når stormen kom, sier fungerende styreleder i Helse Nord RHF, Inger Lise Strøm. 

– Rapporten setter fingeren på formelle feil og mangler i saksbehandlingen. Dette skal vi ta lærdom av, sier styreleder, Ansgar Gabrielsen.

Les hele rapporten:Kontaktpersoner:

  • Styreleder i Helse Nord RHF Inger Lise Strøm, mobil: 95133295

  • Styreleder i UNN HF Ansgar Gabrielsen, mobil: 97972733

  • Kommunikasjonsdirektør ved Helse Nord RHF, Anne May Knudsen, mobil: 97592815

  • Kommunikasjonssjef ved UNN HF, Hilde Pettersen, mobil:99103794