logo Helse Nord

Marie Dahlskjær (28) fikk Helse Nords brukerpris for 2022

Marie Dahlskjær fra Bodø har til tross for sin unge alder bidratt med brukermedvirkning i lang tid og på mange ulike arenaer. 

Publisert 23.09.2022
Sist oppdatert 01.03.2023
Marie Dahlskjær med brukerprisen

– Jeg er så glad for å dele ut denne hedersprisen til Marie Dahlskjær, sa administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae, under utdelingen på den regionale brukerkonferansen. 

Utdelingen skapte stor begeistring i salen. Prisen er en statue av kunstneren Ingunn Dahlin, en fremoverlent jente med røde boksehansker på. Det passet utmerket til en som har utmerket seg på så mange arenaer og banet vei for andre. Samtidig drar Marie frem et godt samarbeid med ledelsen ved Nordlandssykehuset som noe hun har vært veldig fornøyd med, hvor dørene har vært åpne og boksehanskene ikke har vært så nødvendige.

Cecilie Daae og Marie Dahlskjær.

– Jeg som elsker å holde foredrag og stå foran mange mennesker er for en gangs skyld nesten fri for ord og vil bare takke så mye for denne prisen, sa Marie under utdelingen.

Helse Nords brukerpris

Helse Nord tildeler brukerprisen hvert andre år. I år kom det inn i alt fem forslag til brukerprisen 2022. Alle fem foreslåtte kandidater har gjennom betydelig innsats gjennom mange år og stort engasjement bidratt til å løfte fram erfaringer og synspunkter som har bidratt til bedre helsetjenester i Nord-Norge. 

Prisen går til en person eller brukerorganisasjon som har gjort en innsats for å fremme brukernes interesser i helsevesenet. Kandidaten må ha sitt virke eller være bosatt i Nord-Norge, og må gjennom sin brukerorganisasjon ha gjort en ekstraordinær eller banebrytende innsats for pasienter/pårørende i Nord-Norge.

Marie Dahlskjær med brukerprisen

Fra begrunnelsen:

Omfattende engasjement, og en klar og klok stemme

Marie Dahlskjær fikk prisen for sitt engasjement i for revmatikersaken. Hun har et omfattende engasjement, både som ung likeperson som veileder av andre unge med revmatiske plager, som brukerrepresentant i forskning på revmatisme, og som nestleder og leder i Norsk revmatikerforbund sin barne- og ungdomsorganisasjon, BURG, Nordland. 

Marie har også sittet i sentralstyret til BURG. I tillegg har hun vært en sentral representant og leder i ungdomsrådet på Nordlandssykehuset i fem år og sitter nå som medlem av Brukerutvalget i samme sykehus. I disse rollene har hun hatt en klar og klok stemme og formidlet at ungdomsmedisin er noe annet enn barnemedisin og voksenmedisin, og at tjenestene må tilrettelegges deretter. 

Aktiv kommunikasjon og engasjert formidler

Marie Dahlskjær har blant annet bidratt i utformingen av «ti råd til helsepersonell om kommunikasjon med ungdom», «prinsipper for gode overganger fra barneorienterte til voksenorienterte tjenester», spilt inn filmer om reell brukermedvirkning og utarbeidet råd om ungdom og digitale tjenester i samarbeid med alle ungdomsrådene i Nord-Norge.  

Det er tidligere sagt at prisvinneren er et forbilde når det gjelder å fronte hvordan det er å ha en revmatisk sykdom. Marie viser åpenhet rundt det å være ung og kronisk syk, hun formidler måter å håndtere sykdommen på og er ikke redd for å bruke sine erfaringer til forbedring av tjenestene, både med hensyn til helsetilbudet men også når det gjelder tilrettelagt skoletilbud til barn og unge med kronisk sykdom. Hun har frontet saken i media både lokalt og nasjonalt. Hun har også bidratt med synspunkter, erfaringer og arbeidsinnsats i utvikling av diagnoseuavhengig læring- og mestringskurs for ungdom og vært med i arbeidet for et barnevennlig sykehus.

Hun har også formidlet erfaringer om det å være kronisk syk og hva ungdom trenger på en rekke i møte med helsetjenestene. Hun har undervist på Regional pasientsikkerhetskonferanse, samhandlingskonferanser, styremøter, ledermøter og opplæring av LIS-leger. 

Marie Dahlskjær har vært en viktig stemme for unge med en revmatisk sykdom og holdt fram at kroppslige plager og stadig behov for innleggelser og behandling oppleves som problematiske når det man aller helst vil, er å være som alle andre.

Vi i Helse Nord vil med denne prisen si tusen takk for den fantastiske innsatsen som Marie har gjort for mange mennesker på så mange arenaer

Cecilie Daae