logo Helse Nord

Marit Lind blir ny Helse Nord-direktør

Marit Lind vil fortsette med utvikling av helsetjenestene i Nord-Norge og blir ny administrerende direktør i Helse Nord RHF.

Publisert 31.05.2023
Portrett Marit Lind
Marit Lind

Styret i Helse Nord RHF har tilsatt Marit Lind (59) som ny administrerende direktør i Helse Nord RHF. Lind fungerer for tiden som konstituert administrerende direktør i Helse Nord RHF.

– Dette har ikke vært en enkel avgjørelse for meg. Jeg har lenge vært bestemt på at jeg ikke ønsket stillingen fast. Men etter å ha blitt oppfordret gjentatte ganger har jeg gått flere runder med meg selv og til sist landet jeg på at jeg er villig og har lyst til å påta meg jobben. Når jeg nå har sagt ja, går jeg «all in» og skal gjøre mitt ytterste for å bidra til at vi får til nødvendige endringer og utvikling i regionen. Jeg vil takke styret for tilliten, sier Marit Lind.

Lind begynner fast i stillingen fra 31. mai. 

Gode kvalifikasjoner

Marit Lind har vært konstituert adm. direktør i Helse Nord RHF  siden 23. november 2022. Hun kom fra stillingen som viseadministrerende direktør i Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Lind er utdannet sykepleier, har en master i ledelse (MBA) og har bred erfaring som toppleder i spesialisthelsetjenesten og fra ulike styreverv. Hun har jobbet 17 år i kommune- og spesialisthelsetjenesten i Tønsberg før hun kom tilbake til Nord-Norge og Tromsø i 2005. Lind har arbeidet mer enn 18 år i UNN, og kjenner helseregionen godt. Hun har i to perioder vært konstituert administrerende direktør i UNN. Hun har innehatt flere styreverv, blant annet åtte år i fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø.

– Beste forutsetninger

– Jeg er veldig glad for at Marit Lind har takket ja til å bli administrerende direktør i Helse Nord. Lind er meget godt kvalifisert for de oppgaver og utfordringer som ligger til stillingen. Med sin faglige og organisatoriske kompetanse, sin lange erfaring fra sykehusdrift og ledelse samt flere års erfaring fra kommunehelsetjenesten, har Lind de beste forutsetningene for å lykkes i denne viktige rollen for hele landsdelen, sier styreleder i Helse Nord RHF, Renate Larsen.

Etter en grundig prosess er styret i Helse Nord RHF meget fornøyd med at Marit Lind har takket ja til stillingen.

– Jeg har blitt kjent med Lind som en kompetent, dedikert og resultatorientert leder. Hun kjenner regionen vår godt og brenner for den nordnorske helsetjenesten, sier Larsen.

Marit Lind bor i Tromsø, men vil i stillingen som Helse Nord-direktør ha hovedarbeidssted i Bodø. Stillingen innebærer mye reising, både internt i og ut av regionen.

 – Kjenner Helse Nord

– Jeg har et genuint ønske om å bidra til at den nordnorske befolkningen skal ha likeverdig tilgang til gode helsetjenester også i fremtiden, sier Lind. 

– Helse Nord RHF står i en svært krevende situasjon med mangel på sentrale fagfolk, høyt forbruk av vikarer og en økonomisk situasjon som er alvorlig og utfordrende. Vi får ikke startet bygging av sårt tiltrengte nybygg, vi har ikke mulighet til å få gjort nødvendige grep for å tilpasse oss nye måter å drive på, vi har stort etterslep på innkjøp av helt påkrevet medisinskteknisk utstyr og vedlikeholdsetterslepet på bygningsmassen er stort. Dette er en situasjon vi må jobbe oss ut av, sier Lind.