logo Helse Nord

Nordlandssykehuset får Forbedringspris fra Helse Nord

Avdeling for kreft og lindrende behandling ved Nordlandssykehuset får prisen for sitt forbedringsarbeid med persontilpasset digital oppfølging av kreftpasienter for en sikrere hverdag.

Publisert 26.05.2023
Sist oppdatert 30.05.2023
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Fra venstre: Lege i spesialisering Ida Karoline Ramberg, overlege Ellinor Christin Haukland, overlege Bård Mannsåker, overlege Siv Gyda Aanes og kreftsykepleier Silje Solberg-Antonsen. Foran: Brukerrepresentant Gunnar Olsen. Foto: Ida Kristin Dølmo/Nordlandssykehuset

Helse Nord ønsker med forbedringsprisen å skape oppmerksomhet rundt det viktige forbedringsarbeidet som gjøres i foretaksgruppen. Helse Nords forbedringspris deles ut to ganger hvert år, en på våren og en på høsten.

Kontinuerlig forbedring av lokale prosesser, drevet frem av lokale ledere og medarbeidere, er et av våre viktigste verktøy for utvikling av bedre pasientsikkerhet, kvalitet og arbeidsmiljø i tjenestene.

Til forbedringsprisens for høsten 2022 mottok Helse Nord i alt ti gode søknader.

For høsten 2022 har komiteen tildelt prisen og kr 200 000,- til Avdeling for kreft og lindrende behandling ved Nordlandssykehuset, for forbedringsarbeidet Persontilpasset digital oppfølging av kreftpasienter for en sikrere hverdag.

Persontilpasset oppfølging

Bakgrunnen for forbedringsarbeidet er at standard oppfølging med planlagte konsultasjoner responderer gjerne for sent på pasientenes symptomer, samt at helsepersonell underrapporterer forekomsten og alvorlighetsgraden av symptomer. Dette gapet i oppfølgingen medfører risiko for utvikling av alvorlig skader. Hvis symptomer oppdages og håndteres på et tidlig tidspunkt, kan alvorlige skader og stopp i behandling unngås.

– Forbedringen er et kontinuerlig kvalitetsforbedringsprosjekt hvor vi implementerer digital oppfølging med e-PRO verktøyet Kaiku Health som standard oppfølging for kreftpasienter ved Nordlandssykehuset. Innføringen startet med digital oppfølging av pasienter som fikk behandling med immunterapi og har etter hvert blitt utvidet til også å inkludere pasienter som får behandling med andre målrettete kreftbehandlinger, forteller Ellinor Haukland, overlege avdeling for kreft og lindrende behandling ved Nordlandssykehuset HF.

Teknisk leveres Kaiku Health som en skyløsning som er tilgjengelig via web-leser/app og er spesifikt tilpasset oppfølging av kreftpasienter. Programvaren sender ut persontilpassete spørreskjema og målinger til pasienten, og gir personlige råd og anbefalinger basert på rapporterte symptomer. Svarene er tilgjengelig for helsepersonell med en gang og gjør det mulig for dem å følge opp eventuelle behov pasienten måtte ha.

I tillegg kan pasienten og helsepersonell kommunisere v​ia direkte meldinger i programmet.

Pasienten blir kaptein

– Digital oppfølging med Kaiku Health gjør pasienten til kaptein og lar dem styre sine behov og så er vi på kreftavdelingen klare til å hjelpe dem når de trenger det. Leger og sykepleiere kan sammen får en god oversikt over hvordan pasienten har det og gripe inn hvis de ser det er fare for at en skade kan skje. Når man spiller på lag, flyter også arbeidsoppgavene bedre og man jobber mer effektivt ved å spare tid og ressurser i hverdagen, forklarer Haukland.​

Nasjonal interesse

Det har vært stor nasjonal interesse rundt vår bruk av Kaiku Health som standard for oppfølging av kreftpasienter.

– Vi har delt våre risikovurderinger, personvern-konsekvensutredninger (DPIA), prosedyrer og erfaringer med en rekke andre kreftavdelinger i Norge, sier Haukland.

Resultater

Prosessmål for antall inkluderte pasienter viser at 70 % av aktuelle pasienter følges opp digitalt med Kaiku Health. Målet er at 90 % av alle pasienter som får immunterapi skal følges på denne måten. 

Resultatmål viser redusert forekomst av symptomer fra 3 til 1,7 per pasient fra oppstart til 01.05.23. Vi ser også en reduksjon av alvorlige symptomer/skader fra 0,4 til 0,1 per pasient.

– Det er gledelig å se at vi kan bedre pasientsikkerheten ved å innføre denne typen oppfølging, understreker Haukland.  

Arbeidsbelastningen til sykepleiere ved kreftavdelingen er redusert ved at de har færre planlagte telefoner konsultasjoner (redusert fra >20 til ca. 5 per måned) etter innføring av Kaiku.

– Mange henvendelser kan følges opp via chatfunksjon og dagen blir mere effektiv på infusjonspoliklinikken da vi allerede vet hvordan pasienten har det via Kaiku og ikke trenger se dem før vi bestiller medikament fra apoteket. Dette reduserer også tiden pasienten trenger å tilbringe på sykehuset når de får behandling, avslutter Haukland.

Hederlig omtale

Komiteen mottok høsten 2022 ti gode søknader, og flere var kandidater til å motta forbedringsprisen. Komiteen berømmer alle søkere for gode forbedringsprosjekter og ønsker å gratulere alle søkere med gode prosjekter.​