logo Helse Nord

Ny administrerende direktør i Sykehusbygg HF

Styret i Sykehusbygg HF har ansatt Terje Bygland Nikolaisen som ny administrerende direktør. Nikolaisen tiltrer stillingen 1. januar 2019.

Publisert 21.11.2018
Terje Bygland Nikolaisen

​Terje Bygland Nikolaisen er ansatt som ny administrerende direktør i Sykehusbygg HF. Nikolaisen er utdannet sivilingeniør, og har lang erfaring både fra bransjen og som toppleder. I perioden 2005 til 2018 har han vært ansatt i COWI AS, siden 2010 som administrerende direktør.

Svært godt fornøyd

- Vi er svært godt fornøyd med ansettelsen av Terje Bygland Nikolaisen som ny administrerende direktør i Sykehusbygg. Nikolaisen har solid og bred erfaring fra bransjen, både som rådgiver, prosjektleder, mellomleder og toppleder. Med Nikolaisen som administrerende direktør har vi funnet fram til en leder som vet hvordan prosjekt skapes, planlegges, finansieres og realiseres. I tillegg til god bransjekunnskap har han i møtet med styret vist at han har stor forståelse og kunnskap om sykehusutbygging, Sykehusbygg HF og leverandørindustrien. Vi ser fram til å få Nikolaisen med på laget, og gleder oss til å følge ham tett i den videre utviklingen av Sykehusbygg, sier Ivar Eriksen, styreleder i Sykehusbygg

Kolossale utbyggingsplaner

- Bygging av samfunnskritiske og samfunnsnyttige bygg, og infrastruktur av stor nasjonal betydning, har alltid fascinert og inspirert meg. Sykehus-Norge står ovenfor kolossale utbyggingsoppgaver med samlede investeringsplaner på rundt 10 milliarder kroner årlig de nærmeste årene. Sykehusbygg vil ha en sentral rolle i dette viktige og meningsfulle arbeidet. Jeg har fulgt Sykehusbygg siden etableringen i 2014, og ser virkelig frem til å bli kjent med selskapet fra innsiden og bidra til videreutvikling i tett samarbeid med dyktige medarbeidere og eiere, sier Terje Bygland Nikolaisen.

Sykehusbygg er et felleseid nasjonalt selskap for spesialisthelsetjenesten, eid av Helse Nord RHF, Helse Midt RHF, Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF.