logo Helse Nord

Ny anbudskonkurranse for pasientreiser landeveis

Sykehusinnkjøp HF har på vegne av Helse Nord RHF kunngjort fire anbudskonkurranser for pasientreiser med drosje/turvogn i Helse Nord.

Publisert 28.11.2022
Sist oppdatert 29.11.2022
Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Konkurransene gjelder for områdene:

  • ​Finnmarkssykehuset HF, 10 avtaleområder – tilbudsfrist: 12.12.2022
  • Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 35 rammeavtaler og 1 driftsavtale – tilbudsfrist: 19.12.2022
  • Nordlandssykehuset HF: 9 avtaleområder – tilbudsfrist: 12.12.2022
  • Helgelandssykehuset HF: 8 avtaleområder – tilbudsfrist: 12.12.2022


Sykehusinnkjøp HF gjennomfører anskaffelsen på vegne av Helse Nord RHF. Helse Nord RHF er ansvarlig for gjennomføringen av anskaffelsesprosessen, mens helseforetakene er oppdragsgiver og vil være kontraktspartner med den enkelte leverandør.

Gjennomføring av anbudskonkurransen

Anbudskonkurransen gjennomføres i Mercell-portalen som er oppdragsgivers (Sykehusinnkjøp HF) elektroniske konkurransegjennomføringsverktøy (KGV). Anbudskonkurransen er kunngjort på Doffin​ og i EUs database for slike kunngjøringer: TED.​

Registrering og tilgang til konkurransen skal gjøres elektronisk i Mercell-portalen.  All kommunikasjon i prosessen skal foregå via portalen, slik at all kommunikasjon blir loggført. Innlevering av tilbud skal gjøres elektronisk i Mercell​. Spørsmål til funksjonaliteten i verktøyet skal rettes til Mercell support på telefon 21 01 88 60 eller på e-post til: support@mercell.com.

Pris, kvalitet og miljø

Formålet med anskaffelsen er å sørge for transport med drosje/turvogn til pasienter som av medisinske årsaker eller på grunn av manglende kollektivtilbud, ikke kan benytte rutegående transport. Det stilles obligatoriske krav til kapasitet, pasientsikkerhet og kvalitet, som skal sikre en god tjeneste for pasientene.

Tilbydere som tilfredsstiller kvalifikasjonskravene, blir vurdert på pris og miljø. Pris vektlegges tyngst, men det vil også legges stor vekt på miljøhensyn i valg av leverandør. Helse Nord ønsker en bilpark med så lavt utslipp som mulig og tilbyder med størst andel nullutslippskjøretøy gis full uttelling på miljø.​


Les mer om pasientreiser på Helse Nords nettsider.