logo Helse Nord

Nye avtaler for rehabilitering og habilitering fra 2023

Helse Nord RHF inngår nå nye avtaler med private institusjoner for kjøp av spesialiserte habilitering- og rehabiliteringstjenester. Avtalene gjelder både døgn- og dagopphold og har en økonomisk ramme på om lag 290 millioner kroner årlig.

Publisert 21.12.2022
Sist oppdatert 26.01.2023
Hender som holder hverandre i balanse

Følgende er tildelt avtale fra 1. januar 2023: 

  • ​Friskgården
  • Helsepartner Rehabilitering, avd. Alta og avd. Skibotn
  • Nordtun HelseRehab
  • Valnesfjord Helsesportssenter
  • ViGØR Rehabiliteringssykehus

Avtalene kan først signeres når karenstiden er utløpt. 16. januar ble karenstiden forlenget til 23. januar 2023. 20. januar ble karenstiden ytterligere forlenget til 27. januar 2023. Karenstiden er utvidet til 1. februar 2023.

Omgjøring av tildelingsbeslutning og grundige vurderinger

Konkurransen ble kunngjort 11. mars 2022. Avtaler ble først tildelt 4. november 2022, men beslutningen måtte annulleres på grunn av at deler av evalueringen bygde på feil grunnlag. Helse Nord RHF gjenåpnet konkurransen og ny evaluering ble gjennomført. Tilbudene har vært nøye vurdert i flere runder. 21. desember ble ny tildeling kunngjort til tilbyderne. 

Helse Nord RHF vurderer at de nye avtalene sikrer et mangfoldig og differensiert tilbud, samt hensiktsmessig geografisk plassering i regionen. 

Avviste tilbud

Etter siste evaluering var det klart at to av tilbudene måtte avvises. Tilbudet fra Helgeland Rehabilitering ble avvist fordi prisene de hadde oppgitt bare var gyldige dersom de ble tildelt et visst minstevolum. Helgeland Rehabilitering har gjennom konkurransen fått flere oppfordringer om å levere tilbud som kunne evalueres i tråd med konkurransegrunnlagets spilleregler, slik øvrige leverandører har gjort. Helse Nord RHF hadde et ønske om at Helgeland Rehabilitering fortsatt skulle kunne få mulighet til å bli tildelt kontrakt, ved å få Helgeland Rehabilitering til å levere et tilbud som ikke ville føre til avvisning. Til tross for at avvisning var en mulighet fordi tilbudet deres tok forbehold, leverte ikke Helgeland Rehabilitering nytt prisskjema, slik de ble gitt anledning til så sent som 30. november 2022.

En tildeling ville gitt Helgeland Rehabilitering en avtale med større økonomisk ramme enn avtalen som nå utløper.  

– Helse Nord RHF har ønsket ny avtale med Helgeland Rehabilitering, men Helgeland Rehabilitering har til tross for flere oppfordringer ikke levert priser Helse Nord RHF kunne forholde seg til, noe de øvrige tilbyderne har gjort. Jeg ser at dette kan bli krevende for Helgeland Rehabilitering og har stor forståelse for at dette er en vanskelig beskjed å få, samtidig er vi nødt til å følge regelverket som gjelder for slike anskaffelser, sier eierdirektør Hilde Rolandsen i Helse Nord RHF.

Den andre avvisningen var tilbudet fra Frisk Utvikling i Tromsø, som også hadde krav om en minimumstildeling som Helse Nord RHF ikke kunne innfri. 

Samme målgrupper som sist anskaffelse

I det store bildet er det ikke store endringer fra tidligere avtale i hvilke målgrupper som omfattes av avtalene. Helse Nord RHF kjøper noe mer rehabilitering innenfor ytelsene kreft, nevrologiske sykdommer og lungesykdommer. Et tilbud til barn, ungdom og unge voksne uavhengig av diagnose, er også styrket med disse avtalene. 

I de nye avtalene har Helse Nord RHF stilt høye krav til god kompetanse i det tverrfaglige tilbudet, for eksempel spesialist i fysikalsk medisin, ernæringsfysiolog, kompetanse på psykisk helse og helsepedagogikk. Institusjonene er utfordret på å utvikle oppholdene fra å være tradisjonelle dag- og døgnopphold til å omfatte sekvensielle og/eller digitale opphold/oppfølging. Det tilbys også korttids- og vurderingsopphold (3–5 dager) innenfor enkelte ytelser.  

– Det er godt å endelig få på plass nye robuste avtaler, som sikrer denne pasientgruppen et godt og likeverdig tilbud uavhengig bosted, sier eierdirektør Hilde Rolandsen.

Karenstid før avtalene signeres

Karensperioden er i tildelingsbrevet blitt fastsatt til å utløpe torsdag 5. januar 2023​. 16. januar ble karenstiden forlenget til 23. januar 2023. 20. januar ble karenstiden ytterligere forlenget til 27. januar 2023. Karenstiden er utvidet til 1. februar 2023.

Avtalene har en varighet på 6 år, med mulighet for forlengelse på 1+1 år.