logo Helse Nord

Forskjeller i behandling av endometriose

Endometriose er en tilstand der livmorslimhinna vokser utenfor livmoren. De vanligste symptomene er smerter, blødninger og vanskeligheter med å bli gravid. 

Publisert 20.03.2019
Sist oppdatert 22.02.2021

I januar 2019 publiserte Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SDKE) et Helseatlas for gynekologi. Den nasjonale kartleggingen viser at det er geografiske forskjeller i behandlingen av ulike kvinnesykdommer.

Kirurgisk behandling av endometriose er et av områdene helseatlaset beskriver. 

- Funnene viser at mer enn dobbelt så mange kvinner bosatt i Oslo blir operert for endometriose sammenlignet med kvinner som bor i Trøndelag. Forskjellen er så stor at det er grunn til å spørre om kvinner i ulike deler av landet får likt behandlingstilbud, sier prosjektleder Hanne Sigrun Byhring.

Sterke historier i media

Den siste tiden har det vært flere saker i media som omhandler kvinner som lider av endometriose. 

Både TV2, Haugesunds avis og flere andre nettaviser har fortalt historier om sykdommen bærer preg av skam, sterke smerter som gjør det vanskelig å holde seg i jobb og problemer med å bli gravid.


Behandlingen av endometriose er individuell og avhenger av blant annet av alder og om kvinnen ønsker å kunne bli gravid og få barn. Kirurgisk behandling kan også i noen tilfeller øke sjansen for å bli gravid.

Opereres på ulike måter

Når en kvinne skal opereres for endometriose er det anbefalt å bruke kikkhullsoperasjon, dette blant annet fordi åpen kirurgi øker risikoen for sammenvoksninger betydelig.

- Tross anbefalingene viser tallene våre at åpen kirurgi brukes i mer enn 25 prosent av operasjonene i noen områder. I Troms og Finnmark blir mer enn 27 prosent operert med åpen kirurgi, mot 4,5 prosent i Bergensområdet, sier Byhring. 

Mer om endometriose

  • Endometriose rammer på verdensbasis cirka ti prosent av kvinner i fruktbar alder.
  • Sykdommen kjennetegnes av blødninger og smerter, og kan også ha stor innvirkning på mulighetene for å bli gravid. 
  • Endometriose er en betennelsestilstand som kan gi arr og cyster, og som kan skade eggledere eller eggstokker. 
  • Sykdommen kan behandles med smertestillende, hormonbehandling og kirurgi. 

Mer om helseatlas

I Norge er det et mål at hele befolkningen skal ha et likeverdig tilbud av helsetjenester på tvers av geografi og sosiale grupper. Helseatlas er et verktøy for å sammenlikne befolkningens bruk av helsetjenester i forskjellige geografiske områder, uavhengig av hvilket sted pasientene behandles.

Helseforetakenes ansvar for å sørge for at befolkningen tilbys forsvarlig spesialisthelsetjeneste ligger til grunn for kartlegging av variasjon i bruk av helsetjenester som gjøres i helseatlas. Uberettiget variasjon kan bety at «sørge-for-ansvaret» ikke er tilstrekkelig ivaretatt.

Helseatlas er en nettbasert karttjeneste som består av et interaktivt Norgeskart, en større rapport og utdrag av hovedfunn. Helseatlas utvikles og leveres av Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) ved Helse Nord og Helse Førde på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.