logo Helse Nord
En person med mye lys

SKDE

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)  jobber med å kartlegge og synliggjøre geografiske ulikheter i spesialisthelsetjenesten. Målet er å bidra til likeverdige helsetjenester av god kvalitet uansett hvor pasientene bor.

Interaktive resultater fra SKDE

I medisinske kvalitetsregistre finnes informasjon om behandlingskvalitet som kan bidra til å forbedre helsetjenesten. SKDE har samlet relevante resultater fra medisinske kvalitetsregistre på ett sted. Nå kan du velge det sykehuset du er interessert i, få en samlet oversikt og sammenligne med andre sykehus.
Gå til nettside for resultater
Bilde av nettsiden

WIC Oslo 2024

We are delighted to announce that the 2024 Wennberg International Collaborative Conference, hosted by Centre for Clinical Documentation and Evaluation (SKDE), will take place in Oslo, Norway, from September 11th to September 13th.
Read more
Bygninger, sett fra vannkanten, Oslo

Nyheter SKDE

 • En vannmasse med bygninger i bakgrunnen
  26. februar 2024
  Open for registration/ Påmeldingen er åpen

  Registration for the 2024 Wennberg International Collaborative Conference (WIC) is now open./ Du kan nå melde deg på WIC 2024.

 • En collage av mennesker som smiler
  7. februar 2024
  Statusrapport 2023 er klar

  I statusrapporten kan du lese en oppsummering av arbeidet som ble gjort innen medisinske kvalitetsregistre i løpet av fjoråret. 

 • Mann sittende i utendørs trapp
  29. november 2023
  Stor variasjon i behandling av fedme-pasientar

  Behandlinga av pasientar med fedme varierer, og det er ikkje områda med høgast førekomst av fedmepasientar som har høgast forbruk av helsetenester. Det viser det nye Helseatlas fedme.

 • En mann med briller
  24. november 2023
  Barthold Vonen takker av

  — Det har vært en daglig fornøyelse å komme på jobb de siste fem årene. Yes!, tenker jeg, her er det kjekt å være, sier SKDE-direktøren. Men nå er det snart slutt.

 • En sittende kvinne i svart pledd
  17. november 2023
  Delirium tremens aukar risikoen for tidleg død

  Personar som har hatt delirium tremens på grunn av høgt alkoholinntak, har større risiko for tidleg død samanlikna med personar som har andre lidingar knytt til alkoholbruk.

 • En mann som sitter ved et bord og måler blodsukkeret sitt
  13. november 2023
  Vanlig med diabetesrelatert stress

  Bekymring for framtida, komplikasjoner og følelse av utbrenthet er vanlig blant voksne med diabetes type 1. Det viser en ny studie basert på pasientrapporterte data (PROMs) fra 10 000 pasienter.

Sist oppdatert 07.02.2024