logo Helse Nord

Høyt forbruk skyldes ikke avtalespesialister

En rapport laget ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) viser at man ikke kan legge skylden for høyt forbruk av dagbehandling og poliklinikk på private avtalespesialister.

Publisert 24.11.2016
Sist oppdatert 20.03.2017

​I rapporten «En analyse av aktiviteten hos avtalespesialister i Helse Nord 2011-2014» finner man at det totale forbruket av avtale-spesialister innenfor fagfeltene øye, hud, øre-nese-hals, fødselshjelp/gynekologi og indremedisin i Helse Nord i perioden 2011 - 2014 var ca. 337 000 konsultasjoner.

Dette utgjorde ca. 20 % av det totale forbruket innen dag og poliklinisk behandling.

Avtalespesialister påvirker ikke forbruket av helsetjenester

Noe av det man har sett på i rapporten er om avtalespesialistene er med å dra opp forbruket av helsetjenester i områder hvor det er mange private tilbydere. Det har man ikke funnet noe grunnlag for i analysen.

Les hele rapporten

Selv om rapporten avdekker store forskjeller i totalforbruket av helsetjenester mellom boområder, er det ifølge forsker Trygve Deraas ingenting som tyder på at forbruket drives opp av antall avtalespesialister.

- Våre funn tyder ikke på at forbruket hos avtalespesialister systematisk virket inn på totalforbruket. Vi mener det er lite sannsynlig at det høye forbruket vi ser i noen områder skyldes et økt avtalespesialisttilbud, men heller et generelt økt totaltilbud, sier Deraas. Han har laget rapporten sammen med analytiker Petter Otterdal ved SKDE.

Store forskjeller mellom boområder

Rapporten viser at det er store forskjeller i totalforbruket av helsetjenester mellom boområder.

- Innen hudfaget, og da særlig for lysbehandling, var det store geografiske forskjeller både i hvor mange som får behandling og på hvor tett pasientene følges opp, sier Deraas. Dette kan tyde på at det i noen områder er et overforbruk av tjenester, mens det kan vurderes om tilbudet i andre deler er godt nok.

- Dette ser vi også innen øyefaget for avansert injeksjonsbehandling i øyet hvor forbruket er høyest i boområder som ligger nært regionsykehusene.
Innen øre-nese-hals-faget ser vi at lokal nærhet til avtalespesialist slår ut både i økt totalforbruk og økt avtalespesialistforbruk for pasienter som bor i nærområdet. Vi tror ikke det er sannsynlig at det høye forbruket vi ser i noen områder skyldes et økt avtalespesialisttilbud, men heller et generelt økt totaltilbud, forklarer Deraas.

Han understreker at undersøkelsen omfatter kun Helse Nord hvor aktiviteten blant avtalespesialistene generelt er lavere enn i landet for øvrig.

Les mer om Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)