logo Helse Nord

Nytt ambulansejetfly i Tromsø i regi av EU

Luftambulansetjenesten HF utvider avtalen med Babcock Scandinavian AirAmbulance AS om å levere et jetfly som skal transportere alvorlig syke pasienter i Europa med høyrisikosmitte.

Publisert 15.04.2021
Sist oppdatert 16.03.2023
Ambulansefly Cessna C680A Latitude
Bakgrunnen for oppdraget er at Norge har inngått avtale med EU om transport av pasienter med alvorlige smittsomme sykdommer, som en del av RescEU-ordningen, og det skal være stasjonert i Norge i perioden 2021 til 2027. Det er angitt en oppstart i slutten av 2021. 

Helsedirektoratet er formell avtalepart med EU.


– De fire helseregionene har fått oppgaven med å få på plass dette tilbudet. Det er en milepæl at selve flyet nå kommer på plass, men det er fortsatt mye arbeid som gjenstår, og vi har en god organisasjon, ledet av Helse Nord, som skal sørge for at alt er på plass til oppstart, sier administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF, Stig Slørdahl.

Flyet vil i hverdagen bemannes med flysykepleier og øvrig crew. Når flyet avgis til EU-oppdrag vil flyet bemannes med spesialtrent helsepersonell rekruttert fra alle helseregionene i Norge. Dette helsepersonellet inngår i en turnusordning, og hvert team (syv team i alt) vil være bemannet med en lege, en sykepleier og en paramedic/sikkerhetsansvarlig.

Bedrer ambulanseflytjenesten

Det er inngått avtale om en komplett operasjon av fly, bemanning (piloter), teknisk vedlikehold, trening etc. Dette inkluderer ambulansefly på helkontinuerlig basis, hele døgnet, hver dag, hele året. Det nye ambulanseflyet av typen Cessna C680A Latitude er samme modell som jetflyet som benyttes på Gardermoen, og skal være stasjonert i Tromsø.

Når ambulanseflyet ikke brukes til oppdrag i regi av EU, settes det inn den vanlige ambulanseflytjenesten i Norge. 

– Dette bedrer derfor den totale ambulanseflytjenesten til beste for pasientene, sier Stig Slørdahl.

Dette er RescEU

RescEU er en del av EUs ordning for sivil beredskap, og har som mål å styrke beskyttelsen av borgere mot katastrofer samt håndteringen av nye risikoer. Dette inkluderer en flåte med brannslukningsfly og helikoptre, medisinske evakueringsfly, samt et lager med medisinsk utstyr og feltsykehus som kan brukes i medisinske nødsituasjoner, og ved kjemiske, biologiske, radiologiske og kjernefysiske hendelser. 


Mediekontakter

For mer informasjon om ambulansefly i regi av EU, kontakt Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF, gjennom kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukaas, tlf. 934 98 136.

For mer informasjon om avtalen med Babcock, kontakt Øyvind Juell, administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, tlf. 926 53 078.