logo Helse Nord

Ola Jøsendal blir viseadministrerende direktør i Helse Nord

Jøsendal kommer fra stillingen som assisterende fagdirektør i Helse Vest, en stilling han har hatt siden 2019.

Publisert 11.01.2024
En mann med armene i kors
Ola Jøsendal blir viseadministrerende direktør i Helse Nord. FOTO: Jorunn Busk /kommunikasjonsavdelingen Helse Vest.

– Han vil med sin faglige bakgrunn og lange erfaring ta med seg viktige perspektiver inn i den daglige driften vår. Helse Nord har sammensatte og komplekse utfordringer, i tillegg vil Jøsendal bli en ressurs i en periode der vi fremover står i en krevende, men nødvendig omstilling. Jeg er svært for at han har takket ja til stillingen, sier administrerende direktør Marit Lind.

Jøsendal (63) blir en del av ledergruppen i det nordnorske helseforetaket, og fast stedfortreder for administrerende direktør.

Han er utdannet samfunnsmedisiner, og har sammenhengende ledererfaring i helsevesenet siden 1997. Han har doktorgrad og er spesialist innen rus og avhengighetsmedisin.

Den nye viseadministrerende direktøren har i tillegg til lederstillingen i Helse Vest vært blant annet kommuneoverlege i Bergen, klinikksjef og avdelingsdirektør ved Haukeland universitetssykehus, legevaktsjef i Lindås kommune og stabslege i Sjøforsvaret.

– De utfordringene som Helse Nord står i er en prøvestein på det som vil møte de øvrige helseregionene i løpet av kort tid. Det å delta i arbeidet med å finne løsninger er noe som forhåpentligvis kan løses gjennom tillitsfullt samarbeid mellom alle involverte. Godt lagarbeid er noe jeg er glad i, sier Jøsendal.

– Helseforetakenes oppgave er å benytte ressursene som blir stilt til disposisjon på en måte som sikrer befolkningen de beste oppnåelige og likeverdige helsetjenestene. Jeg er svært glad for å ha fått denne tilliten, og ser veldig fram til å få være med på laget hos Marit Lind i nord, sier han videre.

Jøsendal er ikke ukjent med Nord-Norge fra tidligere. Han avtjente verneplikten ved Olavsvern i Tromsø, han har også vært kommunelege i Sør-Varanger, samt turnuslege ved Kirkenes sykehus fra 1988 til 1991.

– Nå får jeg det store privilegium å avslutte en lang yrkeskarriere i helsetjenesten med et tredje opphold i Nord-Norge. Helse Nord har et nasjonalt oppdrag i nord, jeg har høy motivasjon til å bidra i en landsdel som har svært stor betydning for hele landet vårt, sier Jøsendal.

Han får arbeidssted i Bodø og starter i den nye stillingen etter nærmere avtale.