logo Helse Nord

Opprettholder et tilstrekkelig flytilbud

Gjennom et godt samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, flyselskapene og Helse Nord RHF, har man lyktes med å skape et tilstrekkelig flytilbud for pasienter i landsdelen.

Publisert 13.10.2020
Fly

Pasientreiser inngår som en del av de helhetlige behandlingsforløpene, og sykehusene i Nord-Norge er avhengig av et godt flyrutetilbud for at pasientene skal komme seg til behandling.

Redusert flytilbud under pandemien

Flyrutetilbudet har i perioden under og etter pandemien blitt redusert og vært noe uforutsigbart, med fortløpende endringer i rutetabellene. Helse Nord derfor har jobbet tett opp mot både Helse- og omsorgsdepartementet, Samferdselsdepartementet og flyselskapene, for å synliggjøre behov, samt bidra til å opprettholde et minimumsnivå i rutetilbudet. Helse Nord vil spesielt fremheve den store løsningsviljen og gode samarbeidet vi har hatt med disse partene under pandemien.

Hovedstrategien til Helse Nord er å sikre at pasientene skal kunne reise til og fra behandling samme dag, samt at det er et tilstrekkelig behandlingsvindu på sykehusene i mellom ankomst og avreisetidspunktet. Dette slik at det skal støtte opp målsetningen om å kunne øke andelen polikliniske konsultasjoner.

Spesielt utfordrende flystrekninger

Spesielt følgende flystrekninger har vært utfordrende i forhold til denne strategien, og krevd tett oppfølging: Stokmarknes – Bodø/Tromsø, Finnmark – Tromsø og Helgeland – Tromsø. 

Etter de siste rundene med statlig finansierte flykjøp, så ser det nå ut som det er sikret et tilstrekkelig flytilbud på alle flystrekningene for pasientene frem til 31.12.2020.

Det vil nok bli kapasitetsutfordringer på noen flystrekninger fremover, spesielt med tanke på at fritidsreiser og forretningsreiser kommer til å øke. Det er derfor viktig at innkallingen til behandling kommer så tidlig som mulig, og at pasientene bestiller flybillettene i god tid før behandlingen skal gjennomføres.

Beredskap koronavirus

Helse Nord RHF er i beredskap på grunn av utviklingen rundt utbruddet av det nye koronaviruset (coronaviruset).
Denne siden oppdateres fortløpende med informasjon til innbyggere, ansatte og media.
Koronavirus